Výstražný systém na indikáciu zníženia tlaku v pneumatikách

/media/technologies/tyre_pressure_warning/intro_module/de/image_2.jpg
/media/technologies/tyre_pressure_warning/intro_module/de/image_1.jpg
Výstražný systém na indikáciu poklesu tlaku v pneumatikách meria nepriamo. Pri pravdepodobnom poklese tlaku vzduchu v niektorej pneumatike sa na displeji zobrazí všeobecné varovanie na kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách.

Na rozdiel od systému kontroly tlaku vzduchu v pneumatikách, výstražný systém na indikáciu poklesu tlaku v pneumatikách s nepriamym meraním pracuje bez prídavných snímačov v kolesách. Systém, pracujúci na princípe ESP® (na displeji sa zobrazí: Sledovanie tlaku v pneumatikách aktívne) nepretržite porovnáva otáčky kolies. Riadiaca jednotka súčasne zohľadňuje merané veličiny dynamiky jazdy ako priečne zrýchlenie, otáčky a momenty kolies.

Ak systém identifikuje nápadné odchýlky, ktoré súvisia s klesajúcim tlakom vzduchu v niektorej pneumatike, sa na centrálnom displeji v kabíne zobrazí červené varovanie: Skontrolovať tlak v pneumatikách a pneumatiky. Po výmene pneumatiky alebo po zmene tlaku vzduchu na jednotlivých pneumatikách sa systém prostredníctvom obslužného programu musí spustiť nanovo. Počas následnej fázy učenia systém dočasne nie je schopný varovať.
1

Príspevok k bezpečnosti jazdy.

Dostupnosť vo vozidlách

Príbuzné témy