Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách

/media/technologies/tyre_pressure_monitoring/intro_module/de/image_2.jpg
/media/technologies/tyre_pressure_monitoring/intro_module/cn_ZH/image_1.jpg
Snímače vnútri pneumatík sledujú tlak, ako aj teplotu vzduchu a hlásia, ak tlak v jednej pneumatke alebo vo viacerých pneumatikách klesne; na želanie sa tlak zobrazí na displeji.

Kontrola tlaku v pneumatikách slúži na varovanie v prípade poklesu tlaku vzduchu v jednej pneumatike alebo vo viacerých pneumatikách počas jazdy. Na želanie sa tlak v každej pneumatike zobrazí na multifunkčnom displeji.

Správne nahustené pneumatiky vydržia dlhšie a slúžia predovšetkým pre vašu bezpečnosť. Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách môže pomôcť pri odhalení poklesu tlaku v jednej pneumatike alebo vo viacerých pneumatikách počas jazdy, a tým zabrániť nehode s vážnymi následkami.

Snímač pritom meria tlak a teplotu vzduchu vnútri pneumatiky. Tieto údaje sa cez vysielač v pravidelných intervaloch odosielajú do prijímacej antény na podlahe vozidla a ďalej privádzajú do riadiacej jednotky. Na multifunkčnom displeji sa na želanie môže zobraziť tlak vzduchu v pneumatikách.

Každá pneumatika môže v dôsledku difúzie v priebehu niekoľkých mesiacov postupne stratiť určité množstvo vzduchu. Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách hlásením včas upozorní na korekciu tlaku vzduchu v pneumatikách. Pri výraznom poklese tlaku vzduchu v pneumatikách počas jazdy sa rozsvieti žltá varovná kontrolka a zobrazí sa varovné hlásenie, aby ste mohli príslušne zareagovať.
1

Väčšia bezpečnosť jazdy a vyšší komfort.

Dostupnosť vo vozidlách

Príbuzné témy