Asistent sledovania dopravných značiek

/media/technologies/traffic_sign_assist/intro_module/de/image_2.jpg
/media/technologies/traffic_sign_assist/intro_module/de/image_1.jpg
Kamera na vnútornej strane čelného skla sníma úseky s obmedzením rýchlosti označené dopravnou značkou napríklad na kraji vozovky, na portáloch dopravného značenia alebo na staveniskách. Jej údaje sa porovnávajú s informáciami navigačného systému a zobrazujú sa v združenom prístroji ako aj na mape navigačného zariadenia.

Rovnako sa zaznamenávajú a zobrazujú aj zákazy predchádzania a príslušné konce zákazu predchádzania. V prípade zákazov vjazdu s príslušným označením dopravnou značkou sa v združenom prístroji zobrazí a zaznie vizuálne a zvukové upozornenie. Takto je vodič najlepším možným spôsobom informovaný, aj to aj v prípade, ak prehliadne niektorú značku, čo sa môže stať práve v prípade často meniacich sa dopravných značiek počas dlhých jázd.
1

Udrží prehľad
v spleti dopravných značiek.

Video

Podrobnosti

/media/technologies/traffic_sign_assist/additional_information_module/en/image_1.jpg

Obrázky a videá môžu obsahovať detaily, ktoré boli medzičasom zmenené.

Kamera asistenta sledovania dopravných značiek ustavične sleduje zónu pred vozidlom. Systém vyhodnotenia obrazu dokáže typické okrúhle tvary relevantných dopravných značiek vrátane doplňujúcich značiek odlíšiť od okolia.

Zaznamenané údaje sa v reálnom čase porovnávajú s informáciami digitálnych máp, uložených v systéme COMAND Online, následne sa aktuálne obmedzenie rýchlosti zobrazí v združenom prístroji a na obrazovke systému COMAND Online.

Ak kamera nezaznamená žiadne dopravné značky, ktoré predpisujú obmedzenie rýchlosti alebo ak bolo obmedzenie rýchlosti ukončené, zobrazujú sa zákonom predpísané obmedzenia rýchlosti na základe údajov navigačného zariadenia. Sem patrí napríklad v Nemecku platné obmedzenie 100 km/h na cestách nižšej triedy, 50 km/h v obci.

Asistent sledovania dopravných značiek zvýši vašu bezpečnosť a dokáže vám ušetriť pokuty. Pomáha vám dodržiavať aktuálnu najvyššiu povolenú rýchlosť a upozorňuje vás na zákazy predchádzania. A ak by ste niekedy omylom zabočili do jednosmernej ulice v protismere, asistent sledovania dopravných značiek vás v prípade náležitého označenia dokáže na to upozorniť varovaním zobrazeným v združenom prístroji a zvukovým signálom.

1

Dostupnosť vo vozidlách

Príbuzné témy