Touchpad

/media/filer_public/2014/03/14/touchpad_overview_02_248x140.jpg
/media/filer_public/2014/03/14/touchpad_overview_01_623x351.jpg

Dotykové pole umožňuje komfortné ovládanie multimediálneho systému COMAND Online: navigáciu, audiosystém, video, internet aj funkciu hlasitého hovoru možno ovládať rovnako intuitívne ako pri smartfóne. Prostredníctvom dotykového poľa možno ovládať aj ozvučovací systém Audio 20 CD.

Senzorika rozpoznáva jedno- aj viacprstové gestá ako posúvanie, listovanie alebo približovanie a dokonca aj písmená, špeciálne znaky a číslice, napríklad pri zadávaní cieľových adries alebo pri prehliadaní. Dotykové tlačidlá umožňujú priamy prístup k obľúbeným položkám, k výberu hudby aj k funkcii Späť.

1

Navigáciu zmení
na cvičenie pre prsty.

Video

Podrobnosti

/media/filer_public/2014/03/14/touchpad_additional-info_748x421.jpg

Obrázky a videá môžu obsahovať detaily, ktoré boli medzičasom zmenené.

Dotykové pole má rozmery cca 6,5 x 4,5 cm a je integrované do centrálnej ovládacej jednotky.

 

Pri použití dotykového poľa môže vodič intuitívnymi gestami pomocou prstov obsluhovať ponuku na displeji centrálnej jednotky, čo umožňuje veľmi jednoduché ovládanie všetkých funkcií multimediálneho systému COMAND Online, ako aj ozvučovacieho systému Audio 20 CD.

Vedľa dotykovej plochy sú umiestnené tri dotykové tlačidlá, ktoré slúžia na priame zadanie často využívanej funkcie Späť a na vstup do ponuky obľúbených položiek alebo do skrátenej ponuky audiorežimu. Na lepšiu orientáciu za tmy sa aktivuje osvetlenie symbolov tlačidiel.

Dotykové pole spoľahlivo reaguje na jedno- aj viacprstové gestá ako listovanie, posúvanie alebo približovanie – nezávisle od toho, či ich vodič urobí pomaly, alebo rýchlo. Funkcia Rozpoznávanie písaných znakov slúži na presné zaznamenanie aj rukou písaných písmen, špeciálnych znakov a číslic vo všetkých jazykoch centrálnej jednotky. Je to veľmi praktické pri plánovaní trás, telefonovaní alebo surfovaní.

Moderná technika umožňuje veľmi komfortnú a bezpečnú obsluhu dotykového poľa. Zatiaľ čo prsty vodiča „slepo“ kĺžu po dotykovom poli, v ponuke displeja centrálnej jednotky (headunit) sa opticky zvýrazňujú dosiahnuté výberové a zadávacie polia. Keď sa kurzor dostane do aktívneho poľa, aktivuje sa taktilné potvrdenie prostredníctvom dotykovej plochy. Každé zadanie na dotykovom poli je jednoznačne potvrdené miernym impulzom.

Špeciálne zariadenie na snímanie polohy ruky trojrozmerne vyhodnocuje signál snímača, pričom dokáže rozpoznať, či ruka len spočíva na dotykovom poli, alebo či bude skutočne nasledovať zadanie.

Dotykové pole je súčasťou ozvučovacieho systému Audio 20 CD alebo multimediálneho systému COMAND Online.

1

Dostupnosť vo vozidlách

Príbuzné témy