Asistent dynamického prejazdu zákrutou ESP®

/media/technologies/torque_vectoring_brake/intro_module/de/image_2.jpg
/media/technologies/torque_vectoring_brake/intro_module/de/image_1.jpg

Ak systém ESP® identifikuje nedotáčavosť v zákrutách, vyvolá na poháňanej náprave cielený zásah bŕzd na kolese na vnútornej strane zákruty a presne a kontrolovane riadi vozidlo.

Asistent dynamického prejazdu zákrutou ESP® poskytuje vyššiu bezpečnosť v hraničných situáciách pri prejazde zákrutou. Súčasťou sériovej výbavy všetkých osobných motorových vozidiel značky Mercedes-Benz sú snímače systému ESP®. Ak tieto snímače zaregistrujú pri prejazde zákrutou tendenciu k nedotáčavosti, stabilizačný program vyvolá na poháňanom kolese na vnútornej strane zákruty cielený jednostranný zásah brzdy. Vozidlo sa začne plynulo otáčať okolo vertikálnej osi – technici tento moment označujú ako „zatáčavý moment“. Efekt: vozidlo sa riadi nielen presnejšie a kontrolovanejšie, ale vďaka zníženému riziku nedotáčavosti ponúka ďalšie plus v aktívnej bezpečnosti jazdy.

Na základe doterajšieho systému ESP® možno asistenta dynamického prejazdu zákrutou ESP® s novým softvérom využívať tak, aby sa nezvýšila hmotnosť vozidla ani spotreba.

 

1

Vyššia agilnosť v zákrutách.

Dostupnosť vo vozidlách

Príbuzné témy