Asistent povolenej rýchlosti

/media/technologies/speed_limit_assist/intro_module/de/image_2.jpg
/media/technologies/speed_limit_assist/intro_module/cn_ZH/image_1.jpg
Kamera na čelnom skle identifikuje dopravné značky s obmedzením rýchlosti na ceste a informáciou na displeji upozorňuje vodiča na aktuálne platnú maximálnu povolenú rýchlosť – pokiaľ opäť nie je možná jazda neobmedzenou rýchlosťou.

Zobrazuje, čo je dovolené.

Video

Podrobnosti

/media/technologies/speed_limit_assist/additional_information_module/cn_ZH/image_1.jpg

Obrázky a videá môžu obsahovať detaily, ktoré boli medzičasom zmenené.

Teraz v nových vozidlách triedy E: novovyvinutý asistent sledovania povolenej rýchlosti značky Mercedes-Benz identifikuje dopravné značky s obmedzením rýchlosti v priebehu milisekúnd v reálnom čase a upozorní vodiča na aktuálnu najvyššiu povolenú rýchlosť v km/h.

Neprispôsobenie rýchlosti je na celom svete príčinou väčšiny dopravných úrazov s najťažšími následkami. Asistent sledovania povolenej rýchlosti upozorní vodiča na aktuálne platnú najvyššiu povolenú rýchlosť a tým prispieva k tomu, že na ceste budete bezpečnejší. Najvyššie povolená rýchlosť v km/h sa zobrazí na displeji združeného prístroja a ostane na ňom zobrazená dovtedy, pokým opäť nie je povolená neobmedzená rýchlosť alebo neplatí iné obmedzenie rýchlosti.

Kamera na čelnom skle nepretržite sleduje okolie pred autom a jej oko je doslova vycvičené na sledovanie dopravných značiek. Pretože počítač v obraze kamery vyhľadáva len okrúhle plochy a označuje ich. Algoritmus programu v nasledujúcom kroku odfiltruje všetky predmety, ktoré sú síce okrúhle, ale nepodobajú sa dopravným značkám. Porovnávanie s v pamäti uloženými vzormi napokon vedie k tomu, že ostanú len také objekty, na ktoré je systém naprogramovaný: okrúhle dopravné značky, zobrazujúce najvyššiu povolenú rýchlosť. Ich symbol sa prenesie na displej v kabíne. Vodič tak má stále pred očami, v akej rýchlostnej oblasti sa aktuálne nachádza a svoju rýchlosť môže príslušne prispôsobiť.

Keďže v Európe sa na vyznačovanie najvyššej povolenej rýchlosti používajú aj hranaté dopravné značky – napríklad tabule pri vjazde do alebo výjazde z obcí – asistenčný systém súčasne porovná aj údaje z digitálnej automapy navigačného systému a týmto spôsobom skontroluje hodnovernosť obrazu kamery. Takto sa napríklad na združenom prístroji zobrazí naposledy zistené obmedzenie rýchlosti v km/h, len čo auto dosiahne zastavanú oblasť.

Veľkému pokroku v oblasti výpočtovej techniky na spracovanie obrazu možno vďačiť za to, že asistent sledovania povolenej rýchlosti pracuje v reálnom čase, čiže analýzu obrazu vykonáva v zlomkoch sekúnd a potrebné informácie dokáže vodičovi poskytnúť okamžite. Pritom nie je rozhodujúce, či dopravná značka s najvyššou povolenou rýchlosťou stojí na okraji cesty, alebo je umiestnená na portáli s dopravnými značkami nad vozovkou.

1

Dostupnosť vo vozidlách

Príbuzné témy