Mercedes-Benz Intelligent Drive

Cúvacia kamera

/media/technologies/reversing_camera/intro_module/de/image_2.jpg
/media/technologies/reversing_camera/intro_module/de/image_1.jpg

Cúvacia kamera je vizuálna pomoc pri zaparkovaní, ktorá výrazne uľahčuje zaparkovanie a manévrovanie. Zapína sa automaticky zaradením spiatočky a na displeji centrálnej jednotky (headunit) zobrazuje vodičovi okolie za vozidlom.

Dynamické pomocné čiary poskytujú vodičovi jasnú orientačnú pomôcku na manévrovanie. V závislosti od natočenia volantu vizualizujú jazdnú dráhu a šírku vozidla, ako aj rôzne vzdialenosti od zadnej časti vozidla. Ak systém rozpozná pohyblivé alebo nepohyblivé predmety, vyznačí ich na displeji stĺpcami. Pri vyparkovaní cúvaním, napríklad z vjazdu do domu, možno prepnúť na širokouhlé zobrazenie so záberom 180°, čo vodičovi umožní skôr rozpoznať blížiacich sa chodcov alebo vozidlá.

 

Systém v kombinácii so spájacím zariadením ponúka dodatočnú funkciu so špeciálnymi pomocnými čiarami a režimom zväčšenia, čo uľahčí pristavenie a pripojenie prívesu. Najprv zobrazenie stredovej osi vozidla pomôže vodičovi v tom, aby stredom vozidla nacúval k ťažnému oju. Keď sa zadná časť vozidla priblíži k ťažnému oju, začlení kamera guľovú hlavicu spájacieho zariadenia do obrazu, čo umožní dokonale presné nacúvanie. Okrem toho sa zobrazí dynamická pomocná čiara, ktorá znázorní dráhu guľovej hlavice pri aktuálnom natočení volantu.

 

Cúvacia kamera je nainštalovaná v úchopnej lište zadnej kapoty. Pozostáva z kamery so širokouhlým objektívom a integrovaného elektronického riadiaceho prístroja.

1

Vizuálna pomoc pri zaparkovaní.

Dostupnosť vo vozidlách

Príbuzné témy