Rekuperatívny brzdový systém

/media/filer_public/2015/03/19/overview_02_248x140.jpg
/media/filer_public/2015/04/02/overview_01_623x350.jpg

Rekuperatívny brzdový systém s radarovou podporou sa postará o efektívnejšie spätné získavanie energie, pričom prispôsobí intenzitu rekuperácie konkrétnej jazdnej situácii. 

Pri rekuperácii sa kinetická energia počas spomaľovania premieňa na elektrickú energiu a zvyšuje jazdný dosah vozidla. Rekuperatívny brzdový systém s radarovou podporou pritom využíva údaje z určitých asistenčných systémov a pomáha vodičovi pri regulovaní vzdialenosti a rýchlosti.

1

Vyšší jazdný dosah, viac komfortu.

Video

Podrobnosti

/media/filer_public/2015/03/19/additional-info_748x421.jpg

Obrázky a videá môžu obsahovať detaily, ktoré boli medzičasom zmenené.

Rekuperácia označuje spätné získavanie energie pri spomaľovaní vozidla. Základom je asynchrónny motor, ktorý možno použiť nezávisle od smeru otáčania – ako motor aj ako generátor.

Elektrická energia sa spätne získava v deceleračnom režime (spomaľovanie po uvoľnení plynového pedála), ako aj pri brzdení a využíva sa na nabíjanie vysokovoltového akumulátora. Rekuperatívny brzdový systém s radarovou podporou umožňuje mimoriadne efektívne spätné získavanie energie, pričom v závislosti od rozpoznanej jazdnej situácie je automatické rekuperovanie výraznejšie alebo dlhšie, alebo sa systém prepne do energeticky úsporného režimu plachtenia. To odbremeňuje vodiča, ktorý sa môže sústrediť na regulovanie vzdialenosti a rýchlosti.

Ak radarová senzorika asistenta prevencie kolízií COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS rozpozná pomalšie vozidlo idúce vpredu alebo spomaľujúce vozidlo, zvýši rekuperatívny brzdový systém s radarovou podporou rekuperačný moment, čím sa zníži rýchlosť. Ak systém nerozpozná žiadne vozidlo alebo ak rozpozná vozidlo vo veľkej vzdialenosti, alebo zrýchľujúce vozidlo, aktivuje sa vo vozidle energeticky úsporný režim plachtenia bez rekuperácie. Tento režim je mimoriadne praktický v meste a na rýchlostných cestných komunikáciách s miernym klesaním. Na rozdiel od automatickej regulácie odstupu vozidlo v tomto režime nemôže zrýchliť aktívne a dokáže udržať vzdialenosť len v obmedzenej miere; systém pracuje len vtedy, keď nedošlo k zošliapnutiu plynového ani brzdového pedála.

Pri zdolávaní prudkého klesania sa zrýchlenie obmedzí zvýšením rekuperácie. Účinok je podobný ako pri radení nižších prevodových stupňov.

Ak asistent sledovania dopravných značiek rozpozná obmedzenie rýchlosti, systém zvýši rekuperačný moment, čím vozidlo dostatočne spomalí.

Ak si vodič želá sám určiť intenzitu rekuperácie, môže aktivovať manuálny režim pomocou radiacich páčok na volante. Na výber má štyri rekuperačné úrovne – od plachtenia až po vyššiu rekuperáciu so športovejším priebehom charakteristickej krivky plynového pedála:

• D+ režim plachtenia, bez rekuperácie

• D stredná rekuperácia

• D- vysoká rekuperácia

• D Auto rekuperácia závisí od dopravnej situácie

Po krátkom potiahnutí ľavej, prípadne pravej páčky na volante môže vodič rekuperáciu zvýšiť alebo znížiť. Zvolený stupeň sa zobrazí na multifunkčnom displeji. Na zmenu späť do režimu rekuperácie s radarovou podporou (DAuto) je potrebné potiahnuť radiacu páčku na volante o niečo dlhšie. Pre komfort jazdy je sila rekuperácie obmedzená v hornom rozsahu.

1

Dostupnosť vo vozidlách

Príbuzné témy