Mercedes-Benz Intelligent Drive

Systém PRE-SAFE®

/media/technologies/pre_safe_system/intro_module/de/image_2.jpg
/media/technologies/pre_safe_system/intro_module/de/image_1.jpg
V kritických situáciach systém aktivuje preventívne opatrenia na ochranu pred nehodou, napríklad napnutie bezpečnostných pásov, uzavretie okien a strechy, ako aj nastavenie polohy sedadla spolujazdca.

Preventívna ochrana cestujúcich.

Podrobnosti

/media/technologies/pre_safe_system/additional_information_module/de/image_1.jpg

Obrázky a videá môžu obsahovať detaily, ktoré boli medzičasom zmenené.

Mnohokrát ocenený systém PRE-SAFE® dokáže v kritických jazdných situáciach aktivovať preventívne opatrenia na ochranu cestujúcich.

Je to možné vďaka zosieťovaniu s asistentom brzdenia BAS a elektronickým stabilizačným systémom ESP®, ktorých snímače identifikujú jazdné situácie s potenciálne kritickou dynamikou a v priebehu milisekúnd odošlú príslušné informácie do elektronických riadiacich jednotiek. Údaje týchto snímačov využíva aj systém PRE-SAFE®.

Systém PRE-SAFE® v závislosti od modelu a výbavy pozostáva z reverzibilného napínača pásu, adaptívneho obmedzovača sily pásu, funkcie polohovania sedadla spolujazdca PRE-SAFE®, automatického uzavretia bočných okien a posuvnej strechy, respektíve celosklenenej strechy s vonkajšou posuvnou strechou.

Ako je z výsledkov prieskumov nehodovosti značky Mercedes-Benz zrejmé, pri dvoch tretinách všetkých nehôd zostáva pred vlastným nárazom dostatok času na to, aby sa vykonali preventívne ochranné opatrenia. Ak skutočne dôjde k nárazu, sú vozidlo a pasažieri vďaka systému PRE-SAFE® lepšie na to pripravení. Ak k nehode nedôjde, možno úplne reverzibilné systémy nastaviť späť do ich východiskových polôh a sú tak opäť pripravené k použitiu. Napríklad bezpečnostný pás vodiča a spolujazdca tak možno vďaka reverzibilným napínačom pásov preventívne napnúť. Keďže vodič a spolujazdec sú vďaka tomuto preventívnemu napnutiu bezpečnostných pásov čo najlepšie zafixovaní k svojim sedadlám a pri náraze sa preto príliš nepohybujú dopredu, zníži sa zaťaženie hlavy (cca o 30 %) a šije (cca o 40 %), ako to dokázali prieskumy pri nárazových testoch.

Sedadlo spolujazdca a jednotlivé sedadlá v zadnej časti vozidla sa môžu nastaviť do polohy, ktorá je v prípade nárazu priaznivejšia. Okrem toho sa komory v bočniciach rôznych viackrivkových sedadiel môžu naplniť vzduchom. Zlepší sa tým bočná opora cestujúcich a udrží sa voľný priestor medzi sedadlom a bočnou stenou aj v kritických jazdných situáciach. Bočné airbagy potom môžu lepšie prejaviť svoj ochranný účinok. Ak snímače identifikujú pretáčavosť alebo nedotáčavosť, ktoré môžu viesť k opusteniu vozovky a hrozí prevrátenie vozidla, môžu sa aj bočné okná a posuvná strecha samočinne uzavrieť.

Aj senzorika okolia voliteľného systému DISTRONIC PLUS sa využije, aby bolo možné identifikovať vozidlo idúce pred vami a riziko nehody v dôsledku nárazu zozadu.

1

Dostupnosť vo vozidlách

Príbuzné témy