Mercedes-Benz Intelligent Drive

PRE-SAFE® PLUS

/media/technologies/pre_safe_plus/intro_module/de/image_2.jpg
/media/technologies/pre_safe_plus/intro_module/de/image_1.jpg
PRE-SAFE® PLUS je rozšírením známeho systému na ochranu cestujúcich PRE-SAFE® a zohľadňuje aj nebezpečné situácie, ktoré spôsobia vozidlá idúce za vami, ako napríklad náraz zozadu.

Radarový snímač v zadnom nárazníku sníma dopravu za vaším vozidlom a rozpozná hroziaci náraz do vozidla. Vozidlo idúce za vami dostane najskôr vizuálne varovanie. Potom sa spustia opatrenia systému PRE-SAFE® na ochranu cestujúcich a bezprostredne pred nárazom systém zabrzdí vozidlo.
1

Chráni pred nárazom zozadu
aj počas neho.

Video

Podrobnosti

/media/technologies/pre_safe_plus/additional_information_module/de/image_1.jpg

Obrázky a videá môžu obsahovať detaily, ktoré boli medzičasom zmenené.

Včasným varovaním možno zabrániť mnohým nehodám. Preto v prípade nárazu hroziaceho zozadu systém PRE-SAFE® PLUS vyšle výrazný signál: pred hroziacim nárazom sa zapne zadný výstražný svetelný signál so zvýšenou frekvenciou a touto zvýšenou frekvenciou vzbudí pozornosť nasledujúcich vozidiel.

V prípade pretrvávajúceho nebezpečenstva zrážky sa aktivujú ochranné opatrenia PRE-SAFE® pre cestujúcich vo vašom vozidle – okrem iných automatické napnutie bezpečnostných pásov.

Ak vaše vozidlo počas nebezpečnej situácie stojí, bezprostredne pred nárazom ho systém zabrzdí, čo zmenší vymrštenie vozidla dopredu a výrazne zníži riziko poranenia krčnej chrbtice cestujúcich.

Zabrzdenie vášho vozidla dokáže okrem toho zabrániť vzniku sekundárnych nehôd, napríklad nárazu do vozidla pred vami, v prípade vozidla v križovatke zrážke s vozidlom idúcim v priečnom smere, ale aj s chodcami, ktorí práve pred vami prechádzajú cez cestu.

1

Dostupnosť vo vozidlách

Príbuzné témy