Mercedes-Benz Intelligent Drive

Brzda PRE-SAFE®

/media/technologies/pre_safe_brake_2013/intro_module/de/image_2.jpg
/media/technologies/pre_safe_brake_2013/intro_module/de/image_1.jpg
Nehoda môže mať fatálne následky pre účastníkov a v každom prípade jej treba predísť. Brzda PRE-SAFE® dokáže v najnovšom stupni vývoja rozpoznať aj chodcov. Pri rýchlosti do 50 km/h môže pomôcť zabrániť zrážke s osobami.

Do tejto rýchlosti dokáže zabrániť aj nehodám v dôsledku nájazdu do vozidiel zozadu. Ak idete vyššou rýchlosťou, systém je naďalej aktívny a v prípade kolízie sa dokáže postarať o to, aby boli následky nehody čo najmenšie.
1

Predvídavá brzda

Video

Podrobnosti

/media/technologies/pre_safe_brake_2013/additional_information_module/de/image_1.jpg

Obrázky a videá môžu obsahovať detaily, ktoré boli medzičasom zmenené.

Funkcia brzdy PRE SAFE® bola rozšírená o rozoznávanie chodcov, vďaka čomu dokáže ochrániť rôznych účastníkov premávky: cestujúcich vo vašom vozidle, vodičov a cestujúcich v ostatných vozidlách, ale aj chodcov.

Stereokamera a systém pozostávajúci z radaru s veľkým, stredným a malým dosahom zaznamenávajú priestor pred vaším vozidlom a okrem iného rozpoznávajú osoby a ich vzorec pohybu v príslušnom koridore pred vaším vozidlom. Ak vznikne nebezpečenstvo kolízie, systém vás upozorní vizuálne aj akusticky.

Ak však nezareagujete na predbežné výstrahy, brzda PRE SAFE® dokáže autonómne zabrzdiť vaše vozidlo. Pri bezprostrednom nebezpečenstve, ktoré neposkytuje dostatočný časový odstup, sa súčasne s výstrahou spustí aj automatické brzdenie. Dokáže sa tak predísť nehodám s účasťou chodcov až do rýchlosti viac ako 50 km/h.
Ak brzdenie vodiča prekročí definovanú hranicu alebo ak začne vozidlo autonómne brzdiť, aktivujú sa súčasne aj opatrenia na ochranu cestujúcich PRE-SAFE®: napnú sa pásy, podľa výbavy sa môžu nafúknuť aj sedacie podušky viackrivkových sedadiel a v prípade potreby sa navyše sedadlo spolujazdca a sedadlá vzadu uvedú do vzpriamenejšej polohy.

Ďalší vývoj autonómneho brzdenia zabezpečí ešte väčšiu bezpečnosť. Až do rýchlosti 50 km/h pomáha vyhnúť sa nehode v dôsledku nájazdu zozadu do stojacich vozidiel alebo vozidiel idúcich vpredu. Táto vylepšená funkcia spĺňa prísne predpisy EuroNCAP o autonómnom núdzovom brzdení v meste s maximálnym počtom bodov.

1

Dostupnosť vo vozidlách

Príbuzné témy