Brzda PRE-SAFE®

/media/technologies/pre_safe_brake/intro_module/de/image_2.jpg
/media/technologies/pre_safe_brake/intro_module/cn_ZH/image_1.jpg
Brzda PRE-SAFE® varuje vodiča v prípade hroziaceho rizika nehody v dôsledku nájazdu zozadu vizuálnymi aj akustickými signálmi a vyzve ho, aby zasiahol.

Predvídavá brzda.

Video

Spotreba paliva – kombinovaná: 14,2 – 5,7 l/100 km, emisie CO2 – kombinované: 332 – 149 g/km.

Podrobnosti

/media/technologies/pre_safe_system/additional_information_module/de/image_1.jpg

Obrázky a videá môžu obsahovať detaily, ktoré boli medzičasom zmenené.

Inovatívna brzda PRE-SAFE® v prípade zistenej hroziacej nehody v dôsledku nárazu zozadu vyzve vizuálnymi aj akustickými signálmi vodiča, aby zasiahol.

Ak vodič nezasiahne, brzda PRE-SAFE® autonómnym čiastočným brzdením a znížením rýchlosti varuje vodiča súčasne aj zmyslovo. Ak vodič aj napriek tomu nezareaguje, brzda PRE-SAFE® krátko pred už neodvrátiteľným nárazom začne brzdiť naplno a tým rozsah nárazu ešte dokáže výrazne znížiť. Asistenčné systémy – brzda PRE-SAFE® a asistent brzdenia BAS PLUS, ponúkané v balíku s tempomatom s reguláciou odstupu DISTRONIC PLUS – pritom vzájomne spolupôsobia. A takto fungujú inovatívne systémy v zlomkoch sekundy pred identifikovaným a vypočítaným okamihom možnej nehody v dôsledku nárazu zozadu: približne 2,6 sekundy predtým: vizuálne aj akustické varovanie pred kolíziou, ako aj zvýšenie brzdnej sily systémom BAS PLUS podľa situácie, keď vodič zošliapne brzdu. Približne 1,6 sekundy pred/po trojnásobnom akustickom varovaní: ak vodič teraz zošliapne brzdu, asistent brzdenia BAS PLUS ho podporuje podľa situácie. Nehode v dôsledku nájazdu zozadu tak možno často včas zabrániť. Ak vodič nereaguje, brzda PRE-SAFE® automaticky začne čiastočne brzdiť so spomalením až 0,4 g – čo je približne 4 m/s² a čo zodpovedá cca 40 % maximálnej brzdnej sily. Okrem toho sa aktivujú funkcie PRE-SAFE®, prítomné v interiéri (pozri systém PRE-SAFE®). Približne 0,6 sekundy predtým: ak vodič ešte stále nezareagoval, brzda PRE-SAFE® môže začať autonómne brzdiť naplno, a tak rozsah nárazu a tým aj možné následky nehody opäť znížiť. Systém pracuje v rozsahu rýchlosti od 30 do 200 km/h.

Moderná radarová technológia môže pomôcť identifikovať hroziacu nehodu. Dva radarové snímače blízkeho okolia za obložením predného nárazníka, so zorným uhlom snímania 80 stupňov, sledujú oblasť do 30 m pred vozidlom. Najnovšia generácia radaru vzdialeného okolia za maskou chladiča dokáže vďaka technike špeciálneho valca sledovať ako vzdialenú, tak aj strednú oblasť: do diaľky až do vzdialenosti 200 m pri zornom uhle snímania 18 stupňov; v strednej oblasti do vzdialenosti 60 m pri zornom uhle snímania 60 stupňov. Zatiaľ čo brzda PRE-SAFE® pri zistenom nebezpečenstve vodiča vizuzálne aj akusticky varuje pred hroziacou nehodou v dôsledku nájazdu zozadu, systém BAS PLUS automaticky vypočíta potrebný tlak v brzdovej sústave a hneď po varovaniach podporuje následné brzdenie vodiča podľa situácie až po brzdenie naplno.
Ak vodič začne intenzívne brzdiť pri rýchlosti nad 50 km/h, alebo ak sa pri núdzovom brzdení aktivuje asistent brzdenia BAS, adaptívne brzdové svetlo rýchlym blikaním varuje vodičov, idúcich za vami. Ak vozidlo po takomto núdzovom brzdení zastane, brzdové svetlá budú svietiť opäť trvalo. Pri núdzovom brzdení pri rýchlosti nad 70 km/h sa výstražné smerovky automaticky zapnú, ak vozidlo zastane a pri pokračovaní v jazde sa opäť vypnú.
Výsledky skúšobných jázd inžinierov nemeckého autoklubu (Allgemeinen Deutschen Automobilclubs – ADAC) s brzdou PRE-SAFE®, stupeň 1 (autonómne čiastočné brzdenie) v roku 2007 preukázali, že „elektronická deformačná zóna“ brzdy PRE-SAFE®, stupeň 1 znížila rýchlosť nárazu o 12,5 km/h a k nehode v dôsledku nájazdu zozadu pri vykonaných skúškach došlo namiesto napríklad pri rýchlosti 50 km/h len pri rýchlosti 37,5 km/h. To zodpovedá zníženiu zaťaženia cestujúcich vpredu o približne 30 %, vzadu dokonca až o 45 %.
Aktuálne merania inžinierov značky Mercedes-Benz ukázali, že kombináciou čiastočného a následného plného brzdenia (brzda PRE-SAFE®, stupeň 1 a 2) možno docieliť zníženie rýchlosti dokonca až o 30 km/h.

1

Dostupnosť vo vozidlách

Príbuzné témy