Mercedes-Benz Intelligent Drive

Asistent nočného videnia Plus

/media/technologies/night_view_assist_plus_2013/de/thumb_l.jpg
/media/technologies/night_view_assist_plus_2013/intro_module/de/image_1.jpg

Ľudia alebo zvieratá na nočných cestách predstavujú pre vodiča často zdroj nebezpečenstva. Asistent nočného videnia plus ich dokáže rozpoznať do vzdialenosti až 160 m v priestore pred vozidlom.

Ak termovízna kamera rozpozná chodcov a väčšie zvieratá, ako napríklad „vysokú zver“, ukazovateľ rýchlosti na displeji združeného prístroja sa automaticky prepne na vynikajúce nočné videnie. Ľudia a zvieratá na tomto obraze sú farebne označení, čím sa výrazne zvýši ich rozpoznateľnosť. Na osoby v sledovanej oblasti možno navyše viackrát zablikať vďaka funkcii nasvietenia.

1

Očividne bezpečnejší.

Video

Podrobnosti

/media/technologies/night_view_assist_plus_2013/additional_information_module/de/image_1.jpg

Obrázky a videá môžu obsahovať detaily, ktoré boli medzičasom zmenené.

Asistent nočného videnia plus je vybavený dvomi samostatnými infračervenými svetlometmi s LED, ktoré osvetľujú vozovku pred vozidlom s dosahom diaľkového svetla. 

Infračervené svetlo nie je viditeľné ľudským okom, preto nedochádza k oslepeniu účastníkov premávky v protismere ani chodcov. Infračervená kamera s krátkym dosahom v hornej oblasti čelného skla a infračervená kamera s ďalekým dosahom (termovízna kamera) v maske chladiča, ktoré zabezpečujú toto svetlo, dokážu zaznamenať dianie pred autom a aktivovať výstražné funkcie systému. Systém rozpozná ľudí vo vzdialenosti až 160 m, väčšie zvieratá v rozsahu do 100 m.

Po rozpoznaní nebezpečenstva sa na displeji združeného prístroja zobrazí dokonalý obraz vozovky a okolia pred vozidlom v stupňoch sivej farby. V zobrazení na displeji sú ľudia a zvieratá farebne zvýraznení červenými značkami.

V závislosti od typu vozidla môže zapínateľná funkcia Nasvietenie pomôcť vodičovi rozpoznať chodcov ešte promptnejšie a rýchlejšie reagovať. Ak sa v sledovanej oblasti (do 160 m) nachádzajú osoby, na neosvetlených vozovkách a pri rýchlosti viac ako 60 km/h sa aktivuje vopred nastavená funkcia Nasvietenie. Pomocou špeciálneho modulu v prednom svetlomete sa osoby nachádzajúce sa v kritickej polohe osvetlia štyrmi krátkymi impulzmi na výstrahu. Pozornosť vodiča a aj samotnej ohrozenej osoby sa tak upriami na nebezpečnú situáciu. Na zvieratá sa nebliká, pretože ich reakcia je nepredvídateľná. V mestskej premávke a v priestore protiidúceho vozidla alebo vozidla idúceho vpredu funkcia Nasvietenie nie je aktívna.

V základnom nastavení je asistent nočného videnia plus prepnutý na „automatické zapnutie obrazu nočného videnia“, to znamená, že systém pracuje na pozadí. Až keď asistent nočného videnia plus rozpozná človeka alebo zviera na neosvetlených cestných komunikáciách v nebezpečnej oblasti, automaticky aktivuje prenos obrazu a na displeji zobrazí danú situáciu. Po prejdení nebezpečného miesta sa obraz na displeji automaticky opäť vypne.

Asistent nočného videnia plus sa dá natrvalo zapnúť a vypnúť stlačením tlačidla. Infračervené svetlomety s LED sa aktivujú od rýchlosti 10 km/h. Znížením rýchlosti vozidla na rýchlosť nižšiu ako 5 km/h sa infračervené svetlomety s LED vypnú. Obraz nočného videnia sa však naďalej zobrazuje dovtedy, kým vodič systém nedeaktivuje. Funkciu Nasvietenie a automatické zapínanie obrazu nočného videnia možno vypnúť v ponuke na multifunkčnom displeji združeného prístroja.

1

Dostupnosť vo vozidlách

Príbuzné témy