Svetlomety MULTIBEAM LED

/media/filer_public/2014/10/09/multibeam_overview_248x140.jpg
/media/filer_public/2014/10/09/multibeam_overview_623x350.jpg

Inovatívny systém osvetlenia MULTIBEAM LED s adaptívnym asistentom diaľkového svetla plus spája výhody aktuálnych technológií osvetlenia a prispôsobuje svetlo dopravnej situácii extrémne rýchlo a presne.

Pre vodiča to znamená mimoriadne rozsiahle osvetlenie vozovky a jej okrajových častí. Technológia MULTIBEAM LED pritom vždy vytvára príjemné, jasné osvetlenie, ktoré vodičovi uľahčuje orientáciu a vo veľkej miere prispieva k bezpečnej jazde v noci.

1

Také svetlé a presné
ako ešte nikdy predtým.

Video

Podrobnosti

/media/filer_public/2014/10/21/multibeam_additional-info_748x421.jpg

Obrázky a videá môžu obsahovať detaily, ktoré boli medzičasom zmenené.

Na optimálne osvetlenie všetkých typov dopravných situácií je v každom svetlomete k dispozícii 36 svetelných diód. V rámci rôznych funkcií diaľkového svetla môže systém individuálne ovládať 24 svetelných diód na každej strane.

Potrebné informácie pochádzajú z kamery umiestnenej na čelnom skle, ktorú využívajú aj iné asistenčné funkcie. Celkovo štyri riadiace jednotky vypočítavajú z údajov 100-krát za sekundu ideálne hodnoty rozptylu svetla. Adaptívny asistent diaľkového svetla plus kombinuje rastrový svetelný zdroj s osvedčeným systémom Intelligent Light System s technikou LED – pre väčšiu presnosť a minimalizovanie šírky prerušenia diaľkového osvetlenia.

V režime diaľkového osvetlenia umožňuje adaptívny asistent diaľkového svetla plus trvalé rozsiahle osvetlenie vozovky bez oslepovania ostatných účastníkov premávky. Ak systém rozpozná vozidlá idúce v protismere alebo vpredu pred vlastným vozidlom, svetelné diódy v moduloch diaľkových svetiel sa čiastočne vypnú a vytvoria v osvetlení medzeru v tvare U, zatiaľ čo ostatné oblasti vozovky budú aj naďalej osvetľované diaľkovým svetlom (redukované diaľkové svetlo). Pri rozpoznaní situácie typickej pre diaľnice sa rozloženie diaľkového svetla nastaví tak, aby bolo znížené oslepovanie protiidúcich nákladných vozidiel a pozornosť vodiča bola usmernená na vlastnú časť vozovky. V závislosti od dopravnej situácie sa aktivuje diaľničné redukované diaľkové svetlo, aby vďaka cielenej medzere v svetelnom kuželi neboli oslepovaní iní účastníci cestnej premávky. 

Aktívne osvetlenie zákrut rozpozná prostredníctvom kamery, či sa vozidlo blíži k zákrute. Osvetlenie zákrut predvídavo zareaguje ešte pred tým, ako vodič zabočí, a včas optimálne osvetlí zákrutu. Rovnako zareaguje osvetlenie zákrut v závislosti od situácie už pred koncom zákruty a vráti osvetlenie do pozície priamej jazdy. V závislosti od situácie na vozovke poskytuje toto predvídavé riadenie dodatočný dosvit v rozsahu 30 až 60 metrov. Tak môže vodič skôr spozorovať nebezpečenstvo pri vjazde alebo výjazde zo zákrut.

Inovatívne odbočovacie svetlo s funkciou prejazdu kruhovým objazdom (len v kombinácii so systémom COMAND Online) získa od navigačného systému informáciu o polohe kruhových objazdov nachádzajúcich sa na trase. Už pred vjazdom na kruhový objazd systém aktivuje moduly odbočovacích svetiel vľavo a vpravo a včas tak zabezpečí optimálny výhľad na všetky strany. Ostatní účastníci cestnej premávky sú tak lepšie viditeľní.

Ďalšími funkciami systému MULTIBEAM LED sú osvetlenie pre cesty nižšej triedy, odbočovacie svetlo, ako aj rozšírené hmlové svetlo. Multifunkčné svetelné vodiče svetlometov MULTIBEAM LED – tzv. obočie – slúžia ako denné osvetlenie, obrysové svetlo a aj ako smerové svetlo a vítajú vodiča pri otváraní vozidla modrým osvetlením.

1

Dostupnosť vo vozidlách

Príbuzné témy