Mercedes
me connect

/media/filer_public/2014/08/22/multbeamled_overview_02_248x140.jpg
/media/filer_public/2014/08/22/multibeamled_overview_01_623x351.jpg

Mercedes me connect prepája vodiča, vozidlo a digitálny svet. Skutočnou podporou vodiča v každodenných i vo výnimočných situáciách sú služby ako manažment údržby, diagnostika na diaľku, nehodový manažment a poruchový manažment, a tiež systém núdzového volania Mercedes-Benz.

Vodič sa môže odkiaľkoľvek spojiť so svojím vozidlom cez smartfón, tablet alebo počítač a napríklad vyvolať informácie o tom, kde ho zaparkoval a aký je stav paliva v nádrži. Aj nezávislé kúrenie je možné zapnúť a programovať na diaľku. 

1

Digitálne spojenie s vozidlom.

Video

Podrobnosti

/media/filer_public/2014/08/22/multbeamled_additional-info_748x421.jpg

Obrázky a videá môžu obsahovať detaily, ktoré boli medzičasom zmenené.

Služby Mercedes me connect fungujú prostredníctvom vo vozidle integrovaného modulu KOM s vlastnou kartou SIM. Tento modul umožňuje zabezpečený prenos dát z a do vozidla.

S webovou aplikáciou Remote Online a pomocou smartfónu vodič dokáže zistiť polohu svojho zaparkovaného vozidla, vyvolať informácie o stave vozidla ako je stav naplnenia nádrže alebo tlak v pneumatikách a spustiť, ako aj naprogramovať nezávislé kúrenie. Vo vozidlách s elektrickým pohonom je navyše možné naprogramovať nastavenie nabíjania, a tiež plánovanie trasy, ktoré zohľadní jazdný dosah na elektrický pohon a zobrazí verejné nabíjacie stanice. Aj aplikácie Mercedes-Benz Apps sa dajú pohodlne konfigurovať cez smartfón prostredníctvom zvláštnej výbavy Remote Online.

V rámci základných služieb Mercedes me connect sa vozidlo v prípade potreby dokonca nezávisle spojí s výrobcom vozidiel Mercedes-Benz. Manažment údržby a diagnostika na diaľku kontrolujú intervaly údržby a opotrebovanie dôležitých diagnostických dielov. Ak sa blíži čas servisu, vozidlo to ohlási servisnému partnerovi Mercedes-Benz.

Ďalšie základné služby, ktoré sprostredkúva modul KOM: Služba poruchového manažmentu vytvorí po stlačení tlačidla spojenie s centrálou služby Servis24h Mercedes-Benz. Súčasne odošle pozíciu vozidla a relevantné údaje o vozidle, aby sa poruchová služba dostala rýchlo a optimálne pripravená na miesto. Nehodový manažment spája vodiča so zákazníckym centrom Mercedes-Benz, ktoré prípadne spustí opatrenia na odtiahnutie vozidla. Ak sa pri nehode aktivujú airbagy alebo napínače pásov, zasiahne systém núdzového volania Mercedes-Benz. Vozidlo automaticky aktivuje núdzové volanie do centrály núdzového volania Mercedes-Benz, a tiež poskytne údaje o pozícii vozidla. Vytvorí sa hlasové spojenie s cestujúcimi, aby sa vo vážnych prípadoch mohli čo najrýchlejšie spustiť záchranné opatrenia. Núdzové volanie sa dá aktivovať aj manuálne.

Služba Live Traffic Information okrem toho zabezpečuje príjem aktuálnych a presných dopravných informácií v reálnom čase. Navigačný systém COMAND Online tak môže dynamicky upravovať plánovanie trasy podľa aktuálnej dopravnej situácie.

V princípe každý používateľ sám rozhodne, ktoré služby chce využiť, a ktoré údaje chce odovzdať ďalej. Priamo z výrobného závodu sú aktivované iba systém núdzového volania Mercedes-Benz a služba Live Traffic (len v kombinácii so systémom COMAND Online). Aby boli údaje a systémy vozidla chránené pred neoprávneným prístupom, nie je vozidlo napojené priamo na internet, ale prostredníctvom zabezpečeného pripojenia VPN je pripojené na výstupné rozhranie Daimler Vehicle Beckend. Tieto špeciálne chránené servery zabezpečujú bezpečný prenos dát.  

Služba Mercedes me connect je k dispozícii pre vybrané konštrukčné rady vozidiel značky Mercedes-Benz od septembra 2014, nie však vo všetkých krajinách.

1

Dostupnosť vo vozidlách

Príbuzné témy