Mercedes-Benz Intelligent Drive

Asistent udržiavania jazdného pruhu

/media/technologies/lane_keeping_assist/intro_module/de/image_2.jpg
/media/technologies/lane_keeping_assist/intro_module/de/image_1.jpg
Asistent udržiavania jazdného pruhu vibráciami volantu varuje vodiča, keď jeho vozidlo neúmyselne vybočí z pruhu a tak môže pomôcť pri zabránení nehode.

Únava alebo púha nepozornosť môžu pôsobiť rýchlo, že vozidlo neúmyselne opustí jazdný pruh.
Táto skutočnosť je jednou z najčastejších príčin nehôd, často s ťažkými následkami. Asistent udržiavania jazdného pruhu vibráciami volantu varuje vodiča, len čo zistí, že vozidlo neúmyselne opúšťa jazdný pruh. Umožňuje to kamera na vnútornej strane čelného skla, ktorá filmuje cestu. Elektronická riadiaca jednotka dokáže na týchto záberoch na základe rozdielov v kontraste zaregistrovať hraničné čiary. Riadiaca jednotka určí aj polohu vozidla a tak dokáže identifikovať, že vodič opúšťa jazdný pruh. Asistent udržiavania jazdného pruhu inak ako bežné systémy tohto druhu vyhodnocuje aj aktivity vodiča a týmto spôsobom zistí, či vozidlo opúšťa jazdný pruh úmyselne, alebo neúmyselne. K varovaniu preto nedochádza v prípade, ak vodič napríklad pred predbiehaním alebo vjazdom na diaľnicu zrýchli, ak silno brzdí, alebo ak zatáča do zákruty. Pri prekročení plnej čiary systém varuje skôr ako pri prekročení prerušovaného vodorovného dopravného značenia.
1

Nikdy sa neunaví a nestratí pozornosť.

Video

Dostupnosť vo vozidlách

Príbuzné témy