Ukazovateľ ECO

/media/technologies/eco_display/intro_module/de/image_2.jpg
/media/technologies/eco_display/intro_module/de/image_1.jpg
Ukazovateľ ECO v združenom prístroji analyzuje individuálny spôsob jazdy a ponúka konkrétne rady na zníženie spotreby paliva.

Stĺpcový graf s troma hodnotami poskytuje spätnú väzbu o hospodárnosti spôsobu jazdy a upozorňuje na potenciál úspory.
1

Pomáha osvojiť si hospodárny
spôsob jazdy.

Video

Podrobnosti

/media/technologies/eco_display/additional_information_module/de/image_1.jpg

Obrázky a videá môžu obsahovať detaily, ktoré boli medzičasom zmenené.

Spotreba paliva vozidla nezávisí len od technickej výbavy a podmienok v mieste používania. Vodič na ňu podstatne vplýva: energeticky hospodárnym spôsobom jazdy dokáže spotrebu znížiť až o 30 %.

V tom mu pomáha ukazovateľ ECO v združenom prístroji. Sleduje spôsob jazdy v rôznych fázach jazdy a vyhodnocuje ho.

Ak sa vodič snaží o rovnomernú jazdu, zrýchľuje skôr pomaly a necháva svoje vozidlo dobiehať zotrvačnosťou namiesto toho, aby brzdil, zvyšujú sa zelené stĺpcové symboly v ukazovateli a signalizujú vyššiu energetickú hospodárnosť. Pri menej hospodárnom štýle jazdy sa naopak stĺpcové symboly zmenšujú. Prudké zrýchlenia, značné kolísanie rýchlosti a pomerne časté brzdenie majú totiž negatívny dopad na individuálnu energetickú bilanciu.

Podľa zobrazeného percentuálneho údaja dokáže vodič odhadnúť, akú časť potenciálnej úspory doteraz využil. V optimálnom prípade dosiahne hodnotu 100 %. To znamená, že od začiatku jazdy v daných rámcových podmienkach využil maximálny potenciál úspory a znížil spotrebu na minimum.

1

Dostupnosť vo vozidlách

Príbuzné témy