Zadné výklopné dvere EASY PACK

/media/technologies/easy_pack/intro_module/de/image_2.jpg
/media/technologies/easy_pack/intro_module/de/image_1.jpg

Zadné výklopné dvere EASY PACK sa dajú stlačením tlačidla automaticky pohodlne otvoriť, uzavrieť a zablokovať v ľubovoľnej polohe.

Ani menšie osoby preto nemajú problém pri zatváraní zadných výklopných dverí. Vďaka cielenému obmedzeniu otvorenia sa navyše znižuje riziko poškodení.

 

Zadné výklopné dvere možno otvoriť buď tlačidlom na kľúči zapaľovania, spínačom vo dverách vodiča alebo odisťovacím držadlom na zadných výklopných dverách. Automatické zatváranie sa aktivuje vnútorným vypínačom na zadných výklopných dverách alebo vypínačom vo dverách vodiča. Ak náklad bráni v zatváraní, proces sa automaticky zastaví.

Pri niektorých vozidlách možno automatické zatváranie aktivovať aj tlačidlom na kľúči zapaľovania.

Na zabránenie prípadného kontaktu, napríklad s bránou garáže, možno zadné výklopné dvere EASY PACK zaaretovať v ľubovoľnej polohe.

 

Ak je vozidlo vybavené funkciou prístupu bez použitia rúk Handsfree Access, možno otváranie, zatváranie a zastavenie procesu spustiť pohybom nohy pod nárazníkom.

Nezávisle od toho je možné manuálne otváranie a zatváranie zatiahnutím za zadné výklopné dvere.

Ak sú zadné výklopné dvere odblokované, pri niektorých vozidlách (napr. Trieda C kombi od 09/2014), sa pohyb spustí automaticky zatiahnutím za zadné výklopné dvere.

 

Okrem toho možno prostredníctvom multifunkčnej ponuky na združenom prístroji aktivovať obmedzenie otvorenia. V takomto prípade sa zadné výklopné dvere otvoria len po hranu strechy. Automatické zatváranie možno z bezpečnostných dôvodov aktivovať len spínačom na zadných výklopných dverách a k automatickému prerušeniu dôjde v prípade, ak naložený náklad bráni uzavretiu. 

1

Jednoduché otváranie stlačením tlačidla.

Dostupnosť vo vozidlách

Príbuzné témy