DISTRONIC PLUS

/media/technologies/distronic_plus/intro_module/de/image_2.jpg
/media/technologies/distronic_plus/intro_module/de/image_1.jpg

Inovatívny asistenčný jazdný systém DISTRONIC PLUS sa automaticky postará o bezpečný odstup od vozidla idúceho vpredu tým, že v prípade potreby pribrzdí vozidlo a ak to dopravná situácia umožňuje, znovu ho zrýchli. 

Integrovaná výstraha pred hroziacou kolíziou môže pomôcť vyhnúť sa nehodám v dôsledku nabehnutia.

1

Integrovaný udržiavač odstupu.

Video

Podrobnosti

/media/technologies/distronic_plus/additional_information_module/de/image_1.jpg

Obrázky a videá môžu obsahovať detaily, ktoré boli medzičasom zmenené.

Tempomat s reguláciou odstupu DISTRONIC PLUS, samozrejme, udržiava bezpečnú vzdialenosť od vozidla idúceho vpredu a tým odbremeňuje vodiča počas jazdy na diaľnici alebo v premávke s častým zastavovaním a rozjazdom. Tým sa komfort výrazne zvyšuje. 

Tempomat DISTRONIC PLUS sa aktivuje pákou TEMPOMAT. Regulačný rozsah tempomatu je medzi 30 a 200 km/h. Ak pred vaším vozidlom jazdí iné vozidlo, regulácia je funkčná v rozsahu rýchlostí 0 km/h až 200 km/h.

DISTRONIC PLUS samostatne zrýchľuje vozidlo a spomaľuje ho najviac s polovičným brzdným výkonom, aby udržal bezpečnú vzdialenosť. Rýchlosť sa obmedzí v príslušnej situácii (premávka s častým zastavovaním a rozjazdom, jazda v kolóne), prípadne sa vozidlo zastaví úplne. Jemným zatlačením plynového pedála alebo potiahnutím páky TEMPOMAT-u sa vozidlo znovu rozbehne a v závislosti od dopravnej situácie automaticky zrýchli na nastavenú rýchlosť.

Ak systém DISTRONIC PLUS zistí, že je potrebné silnejšie brzdenie zásahom vodiča, zaznie prerušovaný výstražný tón a na združenom prístroji sa rozsvieti varovný symbol. Táto integrovaná výstraha pred hroziacou kolíziou môže pomôcť vyhnúť sa nehodám v dôsledku nabehnutia.

Systém DISTRONIC PLUS pozostáva z dvoch radarových snímačov s krátkym dosahom od 20 cm do 30 m, ktoré sa nachádzajú za predným obložením nárazníka. Radar s ďalekým dosahom za maskou chladiča zaznamenáva oblasť vo vzdialenosti až 200 m. Radarová senzorika určí rozdiel rýchlostí vášho vozidla a vozidla idúceho vpredu, určí požadované zrýchlenie alebo spomalenie a prenesie tieto informácie do riadiaceho prístroja. Zásahmi do motora, bŕzd alebo prevodovky systém pri priblížení k pomalšiemu vozidlu prispieva k udržiavaniu predpísaného odstupu.

Ak je vozidlo vybavené asistentom brzdenia BAS PRO, dokáže tento asistent pomôcť zvýšiť brzdnú silu, keď systém DISTRONIC PLUS poskytuje najviac 50 % brzdného výkonu: to ešte viac odbremeňuje vodiča v potenciálne nebezpečných situáciách.

1

Dostupnosť vo vozidlách

Príbuzné témy