DISTRONIC

/media/technologies/distronic/intro_module/de/image_2.jpg
/media/technologies/distronic/intro_module/de/image_1.jpg
Systém DISTRONIC dokáže okrem rýchlosti udržiavať aj vzdialenosť od vozidla pred vami a v prípade potreby uberie plyn, respektíve opäť zrýchli.

Tempomat s reguláciou odstupu DISTRONIC dokáže dodržiavať definovaný časový odstup od vozidla pred vami alebo zvolenú rýchlosť. Ak sa vozidlo so systémom DISTRONIC, zapnutým známou páčkou tempomatu, začne blížiť k inému vozidlu, systém automaticky uberie plyn alebo postupne jemne aktivuje brzdu, aby sa požadovaný odstup dodržal. Ak sa vzdialenosť od vozidla pred vami opäť predĺži alebo je cesta voľná, systém DISTRONIC pracuje ako bežný tempomat a v rozsahu 30 až 180 km/h udržiava predtým nastavenú rýchlosť. Vzdialenosť od vozidla pred vami si aj pri neaktivovanom systéme DISTRONIC môžete prečítať na multifunkčnom displeji. Rozšírením funkcií sériového tempomatu sa systém DISTRONIC zmenil na komfortný systém, ktorý odľahčuje vodiča najmä na diaľniciach a viacprúdových cestách a tým zlepšuje jeho kondičnú bezpečnosť.

Mikroprocesor v systéme DISTRONIC využíva signály radarového snímača v maske chladiča, ktorý dokáže sledovať dianie v premávke pred vozidlom až do vzdialenosti 150 metrov. Ak sa vozidlo pred vami pohybuje inou rýchlosťou ako vaše vozidlo, dôjde k frekvenčnému posunu signálu radaru, známemu ako Dopplerov jav. Systém z toho vypočíta relatívnu rýchlosť medzi obidvoma vozidlami a okrem toho na základe času pohybu odrazených signálov dokáže zistiť vzdialenosť medzi vozidlami. Ak je potrebné intenzívnejšie brzdenie, systém cez varovnú kontrolku v združenom prístroji a prípadne prostredníctvom akustického signálu vyzve vodiča k brzdeniu. V takomto prípade sa musí ihneď zošliapnuť brzdový pedál. Upozornenie: Používanie systému radarových snímačov (DISTRONIC) musí byť v jednotlivých krajinách osobitne schválené. Z tohto dôvodu nie je táto výbava dostupná na všetkých trhoch. Pokiaľ niektorá krajina používanie tohto systému neschválila, nesmie sa táto výbava ani pri prejazdoch, napríklad počas dovolenky aktivovať!
1

Tempomat, sledujúci vzdialenosť.

Dostupnosť vo vozidlách

Príbuzné témy