Mercedes-Benz Intelligent Drive

COLLISION PREVENTION ASSIST

/media/technologies/collision_prevention_assist/intro_module/de/image_2.jpg
/media/technologies/collision_prevention_assist/intro_module/de/image_1.jpg

Asistent prevencie kolízií COLLISION PREVENTION ASSIST podporuje vodiča pri udržiavaní bezpečného odstupu od vozidla idúceho vpredu a optimalizuje brzdný výkon, ak je brzdný výkon vodiča príliš nízky. 

Systém kontinuálne kontroluje bezpečnú vzdialenosť od vozidla idúceho vpredu a varuje vodiča pri nebezpečenstvu kolízie vizuálnymi a zvukovými signálmi. Adaptívny asistent brzdenia v prípade potreby podporuje vodiča pri brzdení, a tak dokáže výrazne znížiť nebezpečenstvo nehody.

1

Chráni pred nehodami v dôsledku nabehnutia.

Video

Podrobnosti

/media/technologies/collision_prevention_assist/additional_information_module/de/image_1.jpg

Obrázky a videá môžu obsahovať detaily, ktoré boli medzičasom zmenené.

V meste, na ceste nižšej triedy alebo na diaľnici: COLLISION PREVENTION ASSIST vám pomôže zabrániť nehodám v dôsledku nabehnutia v typických jazdných situáciach – pri rýchlosti od 7 km/h.

Asistent prevencie kolízii COLLISION PREVENTION ASSIST pomocou radarového snímača so stredným dosahom sleduje oblasť cca 80 m pred vozidlom. Ak vozidlo na viac sekúnd prekročí minimálnu vzdialenosť od vozidla idúceho vpredu, na združenom prístroji sa zobrazí červené výstražné svietidlo. Pri ďalšom rýchlom zmenšovaní odstupu zaznie aj prerušovaný tón.

Systém zároveň aktivuje adaptívny asistent brzdenia, ktorý automaticky zvýši tlak v brzdovej sústave v závislosti od zvyšnej dráhy, ak vodič nedokáže vytvoriť dostatočný tlak. Ak vodič vyžaduje vyšší brzdný výkon ako predpokladá systém, uprednostní sa želanie vodiča.

Vodič môže prerušiť zásah asistenta brzdenia znížením tlaku na brzdový pedál alebo stlačením plynového pedála. Na druhej strane sa podpora brzdnej sily preruší, ak už systém nerozpoznáva žiadnu potenciálne nebezpečnú situáciu. Systém nevykonáva žiadne autonómne brzdenie.

Asistent prevencie kolízií COLLISION PREVENTION ASSIST pracuje diskrétne na pozadí a spozorujete ho až vtedy, keď dôjde k riziku kolízie.

1

Dostupnosť vo vozidlách

Príbuzné témy