Mercedes-Benz Intelligent Drive

COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS

/media/filer_public/2014/10/09/cpa_overview_248x140_1.jpg
/media/filer_public/2014/10/09/cpa_overview_623x350_1.jpg

Asistent prevencie kolízií COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS je predvídavý asistenčný jazdný systém, ktorý kombinuje radarom podporovanú výstrahu pri priblížení, podporu pri brzdení adaptívnym asistentom brzdenia a autonómne čiastočné brzdenie.

Tak môže asistent prevencie kolízií COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS minimalizovať nebezpečenstvo, resp. podstatne znížiť následky nehôd v dôsledku nabehnutia.

1

Aktívna ochrana pred nehodami v dôsledku nabehnutia.

Video

Podrobnosti

/media/filer_public/2014/10/09/cpa_detail_748x421.jpg

Obrázky a videá môžu obsahovať detaily, ktoré boli medzičasom zmenené.

Asistenčný systém vodiča COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS vyhodnocuje informácie radarovej senzoriky zabudovanej vo vozidle.

Ak sa na niekoľko sekúnd prekročí bezpečnostný odstup od vozidla idúceho vpredu, asistent prevencie kolízií COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS upozorní vodiča na nedodržanie primeranej vzdialenosti v prvom kroku výstražným symbolom na združenom prístroji. Ak sa odstup zmenšuje, pridá sa intervalový tón. V prípade brzdenia v nebezpečnej situácii podporí adaptívny asistent brzdenia vodiča vytvorením optimálneho brzdového tlaku. 

Ak vodič aj napriek nebezpečenstvu zrážky nezačne byť sám aktívny, systém automaticky spustí čiastočné brzdenie. Tým sa podstatne zníži rýchlosť a vodič je na to dodatočne taktilne upozornený. V závislosti od toho, ako rýchlo sa vozidlo približuje k vozidlu idúcemu vpredu alebo k prekážke, môže už tento autonómny zásah bŕzd postačovať na zamedzenie nehody v dôsledku nabehnutia. Ak sa už zrážke nedá vyhnúť, jej následky sa týmto brzdením podstatne zmiernia. 

Vizuálna výstraha pri nedodržaní bezpečnostného odstupu sa zobrazuje v rozsahu rýchlosti od 30 do 250 km/h; vizuálna a zvuková výstraha pri nebezpečenstve zrážky od 7 km/h. Adaptívny asistent brzdenia je aktívny v rozsahu rýchlosti od 7 do 250 km/h pri pohyblivých objektoch a od 7 do približne 70 km/h pri stojacich prekážkach. Autonómne čiastočné brzdenie je pri pohyblivých objektoch k dispozícii do 105 km/h, v kombinácii so systémom DISTRONIC PLUS do 200 km/h.

1

Dostupnosť vo vozidlách

Príbuzné témy