Rozhranie Bluetooth®

/media/technologies/bluetooth/intro_module/de/image_2.jpg
/media/technologies/bluetooth/intro_module/de/image_1.jpg

Prostredníctvom rozhrania Bluetooth® možno kompatibilné mobilné telefóny a iné mobilné prístroje bezdrôtovo pripojiť k palubnému ozvučovaciemu systému, čo umožňuje telefonovanie vo vozidle bez použitia rúk a sprístupňuje ďalšie komfortné funkcie.

Telefónny modul s profilom Bluetooth® SAP (SIM-Access-Profile) umožňuje pripojenie mobilného telefónu alebo priamu prevádzku po vložení karty SIM do integrovanej čítačky kariet SIM. Používaním komfortnej telefónie sa príjem dát a hovoru výrazne zlepší. Zariadenie na hlasitý hovor je pripravené na používanie mobilných telefónov s funkciou Bluetooth® (profil Handsfree a profil Phone Book Access).

 

Rozhranie Bluetooth® okrem funkcie hlasitého hovoru umožňuje v kombinácii so systémom COMAND Online, resp. Audio 20 CD zobrazovanie správ SMS a e-mailov na displeji, ako aj audiostreaming na prenos hudobných súborov. Aby ste mohli čítať a písať správy na displeji, musí váš mobilný telefón podporovať profil Bluetooth® Message Access Profile (MAP). Na streaming audiosúborov je potrebné zariadenie podporujúce rozhranie Bluetooth so štandardom A2DP.

 

Telefónny modul umožňuje súčasné telefonovanie a využívanie online služieb. Na komfortnú obsluhu možno použiť ovládač v stredovej konzole alebo tlačidlá funkcií na volante. Na zobrazovanie slúži displej systému COMAND Online alebo Audio 20.

1

Rozprávanie bez obmedzení.

Dostupnosť vo vozidlách

Príbuzné témy