BlueTEC

/media/technologies/bluetec/intro_module/de/image_2.jpg
/media/technologies/bluetec/intro_module/de/image_1.jpg
BlueTEC znižuje hodnoty emisií našich najmodernejších vznetových motorov na minimum a súčasne znižuje spotrebu.

Technológia BlueTEC, vyvinutá značkou Mercedes-Benz vychádza z vznetových motorov s priamym vstrekovaním Common Rail a má všetky silné stránky a prednosti tohto princípu pohonu. BlueTEC je modulárna koncepcia na účinné znižovanie spotreby a hodnôt emisií vozidiel so vznetovými motormi. Zahŕňa rôzne, navzájom prispôsobené technické opatrenia vnútri motora na minimalizáciu emisií a na efektívnu následnú úpravu spalín. Všetky relevantné súčasti emisií sa pritom zredukujú na minimum. Používajú sa na to okrem iného oxidačný katalyzátor a filter pevných častíc. Najdôležitejším cieľom je však drastické zníženie emisií oxidu dusíka – jedinej zložky spalín, ktorá dnes pri vznetových motoroch z principiálnych dôvodov ešte stále prekračuje hodnoty zážihových motorov.
1

Technológia čistých vznetových motorov.

Video

Podrobnosti

/media/technologies/bluetec/additional_information_module/de/image_1.jpg

Obrázky a videá môžu obsahovať detaily, ktoré boli medzičasom zmenené.

Značka Mercedes-Benz tu vyvinula dva varianty. Pri prvom variante je oxidačný katalyzátor a filter pevných častíc kombinovaný s akumulačným katalyzátorom NOx s mimoriadne dlhou životnosťou, ako aj s prídavným katalyzátorom SCR (SCR = Selective Catalytic Reduction). Pri druhom variante sa AdBlue, neškodný vodný roztok močoviny, vstrekuje do prúdu spalín. Tým dôjde k uvoľneniu amoniaku, ktorý v nasledujúcom katalyzátore SCR zredukuje až 80 % oxidov dusíka na neškodný dusík a vodu.

 

 

Podrobnosti inovatívnej technológie úpravy spalín:
 

 

Optimalizácia motorov a ich spaľovacích procesov pre čo najvyššie možné zníženie surových (nečistených) emisií. K tomu okrem iného patria elektronické riadenie motora, štvorventilová technika, priame vstrekovanie Common Rail tretej generácie s piezoelektrickými vstrekovačmi, turbodúchadlo s variabilnou geometriou, ako aj spätné vedenie spalín.
 

 

Prostredníctvom oxidačných katalyzátorov sa minimalizujú emisie oxidu uhoľnatého (CO) a nespálených uhľovodíkov (HC).
 

 

Filter pevných častíc, ktorý je od leta 2005 v mnohých krajinách sériovou súčasťou všetkých osobných vozidiel Mercedes-Benz s pohonom so vznetovými motormi, znižuje emisie častíc na takmer nezistiteľnú úroveň.
 

 

Oxidy dusíka sa redukujú v akumulačnom katalyzátore NOx v spojení s katalyzátorom SCR alebo tiež vstrekovaním AdBlue v spojení s katalyzátorom SCR. Tieto výkonné metódy následnej úpravy spalín umožňujú zníženie emisií oxidov dusíka vo vozidlách BlueTEC až o 80 %.
 

 

O tom, či sa na zníženie emisií použije akumulačný katalyzátor NOx, alebo vstrekovanie AdBlue, rozhoduje hlavne individuálna koncepcia vozidla. Pre veľké limuzíny, dodávky a SUV, technika AdBlue ponúka výhody, lebo motor už vôbec nemusí bežať s bohatým spaľovaním, aby sa akumulačný katalyzátor NOx, ktorý zo spalín odstraňuje škodlivé oxidy dusíka, čistil. Pri ťažkých vozidlách s vyššou spotrebou to bolo veľmi často potrebné a viedlo to k nadspotrebe.
Predpokladom optimálnej účinnosti technológie BlueTEC je nafta bez obsahu síry (obsah síry menší než 15 ppm). Podstatne zlepšuje aj emisie starších vznetových motorov.
 

 

Od jesene 2009 sú dostupné viaceré modely BlueTEC, ktoré prakticky všetky spĺňajú normu EURO 6, platnú pre nové vozidlá až od roku 2015. Pri týchto modeloch prebieha znižovanie emisií oxidov dusíka vstrekovaním AdBlue v spojení s katalyzátorom SCR. Roztok AdBlue sa nachádza v samostatnej nádrži vo vozidle, z ktorej sa čerpadlom prečerpáva do dávkovacieho modulu. Keďže je potrebné len veľmi malé množstvo AdBlue, postačuje, ak sa malá nádrž dopĺňa počas pravidelných intervalov údržby v rámci servisu.

1

Dostupnosť vo vozidlách

Príbuzné témy