Mercedes-Benz Intelligent Drive

Asistent sledovania mŕtveho uhla

/media/technologies/blind_spot_assist/intro_module/de/image_2.jpg
/media/technologies/blind_spot_assist/intro_module/de/image_1.jpg

Asistent sledovania mŕtveho uhla monitoruje oblasť, na ktorú vodič v zrkadlách nedovidí. Vo vonkajšom zrkadle zobrazuje vozidlá nachádzajúce sa v mŕtvom uhle a po aktivovaní smerovky varuje vodiča zvukovým signálom.

Opakovane dochádza k nebezpečným situáciám, keď vodič príliš neskoro alebo vôbec nereaguje na ostatných účastníkov cestnej premávky, ktorí sa nachádzajú v mŕtvom uhle jeho vozidla.

 

Mŕtvy uhol je oblasť, ktorú vodič v spätnom zrkadle ani vo vonkajších zrkadlách nemôže vidieť. Práve tento zdroj rizika kontroluje asistent sledovania mŕtveho uhla. Využíva radarové snímače s krátkym dosahom, aby včas rozoznal vozidlá v zle viditeľnej oblasti. Ak systém zaregistruje iné vozidlo, oznámi to vodičovi rozsvietením červeného výstražného trojuholníka v príslušnom vonkajšom zrkadle. Ak vodič napriek tomu ponechá smerovku aktivovanú alebo ju aktivuje, začne blikať výstražná indikácia a aktivuje sa zvuková výstraha v podobe dvoch výstražných tónov.

 

Asistent sledovania mŕtveho uhla je funkčný v rozsahu rýchlostí 30 – 250 km/h. Pri rýchlosti nižšej ako 30 km/h žltý trojuholník signalizuje, že systém nie je aktívny. Sledovaná oblasť sa rozprestiera cca 3,5 m na obidvoch stranách vozidla a 3 m za zadnou časťou vozidla. Zaznamenané predbiehajúce vozidlá sa zobrazia hneď po vstupe do sledovanej oblasti, ak relatívny rozdiel rýchlosti medzi vozidlami nie je vyšší ako 16 km/h. Práve predbiehané vozidlá sa naopak zobrazia s oneskorením 1,5 sekundy po prejdení do kontrolovanej oblasti. Tým sa zabráni rušivým, nežiaducim výstrahám.

 

Asistenta sledovania mŕtveho uhla možno zapnúť a vypnúť prostredníctvom združeného prístroja v ponuke asistenčných systémov. V prípade spojovacej gule značky Mercedes-Benz alebo elektrického agregátu značky Mercedes-Benz deaktivuje pripojený príves tento systém.

 

Asistent sledovania mŕtveho uhla nenahrádza predvídavé jazdenie, môže však prispieť ku kompenzácii chýb vodiča.

1

Elektronický pohľad cez rameno.

Video

Dostupnosť vo vozidlách

Príbuzné témy