Mercedes-Benz Intelligent Drive

BAS PLUS s asistentom prejazdu križovatkou

/media/technologies/bas_plus_cross_traffic_assist/intro_module/de/image_2.jpg
/media/technologies/bas_plus_cross_traffic_assist/intro_module/de/image_1.jpg
BAS PLUS s asistentom prejazdu križovatkou pomôže nielen zabrániť nehodám v dôsledku nájazdu zozadu, ale aj nárazu do vozidiel prechádzajúcich križovatkou v priečnom smere.

Ak predvídavý systém zaznamená nebezpečnú situáciu, vyzve vás, aby ste ihneď zabrzdili. Ak potom stlačíte brzdu príliš váhavo, automaticky sa zvýši brzdný tlak – ak je to potrebné až do brzdenia naplno.
1

Rozpozná nebezpečenstvá ešte skôr,
ako vám skrížia cestu.

Video

Podrobnosti

/media/technologies/bas_plus_cross_traffic_assist/additional_information_module/de/image_1.jpg

Obrázky a videá môžu obsahovať detaily, ktoré boli medzičasom zmenené.

Práve v mestskej premávke a najmä pred križovatkou treba počítať s tým, že účastníci premávky, ktorí prichádzajú zľava alebo sprava, neočakávane vojdú do vášho jazdného pruhu.

Asistent brzdenia BAS PLUS s asistentom prejazdu križovatkou dokáže zistiť zrážku hroziacu s priečnou premávkou a upozorniť vás skôr, než bude neskoro. Základom sú údaje zo stereokamery a radarových snímačov, ktoré sledujú dopravné dianie.

Vizuálne a zvukové signály vás vyzvú na núdzové brzdenie. Pritom vám aktívne pomôže BAS PLUS. Systém automaticky nastaví optimálnu brzdnú silu, potrebnú na účinné odvrátenie nebezpečenstva zabrzdením. V prípade potreby zvýši brzdný tlak až na brzdenie naplno.

BAS PLUS s asistent prejazdu križovatkou je aktívny v rýchlosti do 72 km/h a dokáže výrazne znížiť pravdepodobnosť nehody na križovatke. A ak by niekedy predsa len k zrážke došlo, priebeh nehody je spravidla menej závažný.

1

Dostupnosť vo vozidlách

Príbuzné témy