Mercedes-Benz Intelligent Drive

BAS PLUS

/media/technologies/bas_plus/intro_module/de/image_2.jpg
/media/technologies/bas_plus/intro_module/de/image_1.jpg
Systém BAS PLUS sleduje vozidlá, idúce pred vami a optimalizuje brzdnú silu, v prípade potreby automaticky až po brzdenie naplno hneď, keď vodič zošliapne pedál brzdy.

Asistent brzdenia BAS PLUS je súčasťou voliteľne dostupného systému DISTRONIC PLUS a pomáha zabrániť nehode v dôsledku nájazdu zozadu alebo minimálne znížiť rýchlosť nárazu.
1

Asistent brzdenia s podporou radaru.

Video

Podrobnosti

/media/technologies/bas_plus/additional_information_module/de/image_1.jpg

Obrázky a videá môžu obsahovať detaily, ktoré boli medzičasom zmenené.

Snímače, ktoré dohliadajú na priestor okolo vozidla a v zlomku sekundy identifikujú potenciálne nebezpečenstvá, tvoria jadro asistenčného systému BAS PLUS, ktorý je k dispozícii v kombinácii s na želanie dodávaným tempomatom s reguláciou odstupu DISTRONIC PLUS.

Asistent brzdenia PLUS má k dispozícii dva radarové systémy. Jeden diaľkový radar pod maskou chladiča – sníma priestor pred vozidlom s uhlom otvorenia 18° a s dosahom až do 200 m (od modelového roku 2009; predtým 150 m) až v troch jazdných pruhoch. Aj od modelového roku 2009 ponúka tento nový snímač v maske chladiča prídavnú identifikáciu v strednej oblasti, ktorej dosah pri 60° uhle otvorenia je okolo 60 m. Okrem toho sú za predným nárazníkom neviditeľne namontované dva mimoriadne širokouhlé radarové snímače blízkej oblasti, so zorným uhlom 80° a dosahom 30 m.
Rovnako ako pri airbagoch, napínačoch pásov, ESP<sup>&reg;</sup> a ďalších pokrokových bezpečnostných systémoch, aj pri vývoji asistenta brzdenia BAS PLUS stála v popredí reálna skutočnosť pri nehodách. Presnejšie povedané: vysoký počet ťažkých nehôd v dôsledku nájazdu zozadu. Asistenčné systémy značky Mercedes-Benz DISTRONIC PLUS a asistent brzdenia BAS PLUS, založené na modernej radarovej technike varujú vodiča pred príliš malou vzdialenosťou a podporujú ho pri núdzovom brzdení. Predstavujú tak účinný prínos na zabránenie takýchto nehôd. Vyplynulo to z analýzy značky Mercedes-Benz na základe reprezentatívnych údajov výskumu nehodovosti. Len v Nemecku bolo možné touto technológiou zabrániť v priemere pätine všetkých kolízií v dôsledku nájazdu zozadu. Na diaľniciach bolo možné tento koeficient nehodovosti znížiť dokonca približne o 36 %.
Vývoj však pamätal aj na vodičov, idúcich za vami. Adaptívne brzdové svetlá, ktoré pri núdzovom brzdení s BAS PLUS začnú v rýchlom slede blikať, týmto vizuálnym signálom varujú vodiča za vami a upozorňujú ho, že jeho dráha, potrebná na zastavenie, sa skracuje.

1

Dostupnosť vo vozidlách

Príbuzné témy