Audio 20 CD

/media/technologies/audio_20_cd/intro_module/de/image_2.jpg
/media/technologies/audio_20_cd/intro_module/de/image_1.jpg

Multimediálny systém Audio 20 CD s rádiom, prehrávačom CD podporujúcim formát MP3, rozhraním Bluetooth a farebným displejom spája zábavu, informácie a komunikáciu. 

Systém Audio 20 CD okrem príjmu rádiového signálu s dvojitým tunerom a dekodéra dopravného vysielania ponúka mechaniku na prehrávanie CD, ktorá dokáže prehrať aj súbory vo formáte MP3, WMA, WAV a AAC. Na želanie sa dodáva aj menič na 6 diskov CD.

 

Funkcia Cover Art v ponuke systému audio na farebnom displeji zobrazí obal albumu a regulácia hlasitosti v závislosti od rýchlosti jazdy sa od rýchlosti 20 km/h zároveň automaticky postará o postupné prispôsobenie hlasitosti.

 

Aj zosieťovanie s mobilnými zariadeniami je možné vďaka rozhraniu Bluetooth®. Podporovaný je aj audiostreaming na prehrávanie hudobných súborov, rovnako aj funkcia hlasitého hovoru a prenos adries z mobilného telefónu za predpokladu, že podporuje funkciu PBAP/Phonebook Access Profile. Systém Audio 20 CD obsahuje pamäť adries na cca 500 záznamov až s piatimi telefónnymi číslami v jednom zázname.

 

Multimediálny systém sa v závislosti od výbavy vozidla ovláda pohodlne pomocou inovatívneho ovládača s dotykovým poľom, tlačidlami na multifunkčnom volante alebo prostredníctvom farebného displeja a integrovaných ovládacích prvkov s 12-prvkovou klávesnicou. Dotykové pole je integrované do centrálnej ovládacej jednotky a ovláda sa gestami jedného alebo viacerých prstov (viacdotykové ovládanie). Ak máte telefón s funkciou Bluetooth® a možnosťou prenosu dát, môžete ho využívať na voľné prehliadanie internetových stránok.

 

Systém Audio 20 CD je predvybavený na navigáciu na báze kariet SD (Garmin® MAP PILOT).

1

Mediálne centrum.

Dostupnosť vo vozidlách

Príbuzné témy