AIRPANEL

/media/filer_public/2014/03/14/airpanel_overview_02_248x140.jpg
/media/filer_public/2014/03/14/airpanel_overview_01_623x351.jpg

Menší odpor vzduchu znamená nižšiu spotrebu. Tento princíp využíva regulovateľná žalúzia chladiča – AIRPANEL. 

Pri znížených nárokoch na výkon chladenia zostáva AIRPANEL zatvorený. V takom prípade sa zníži odpor vzduchu aj spotreba paliva. Lamely chladiča sa otvoria až pri zvýšených nárokoch na výkon chladenia.

1

Viditeľne lepšia
aerodynamika.

Video

Podrobnosti

/media/filer_public/2014/03/14/airpanel_additional-info_748x421.jpg

Obrázky a videá môžu obsahovať detaily, ktoré boli medzičasom zmenené.

Zatvorenie lamiel žalúzie chladiča AIRPANEL prispieva k lepšej aerodynamike vozidla, lebo vzduch nemôže prúdiť do priestoru motora.

Znížený odpor vzduchu prispieva k nižšej spotrebe paliva. Keď sa zvýšia nároky na výkon chladenia , lamely sa otvoria a do priestoru motora začne prúdiť väčšie množstvo vzduchu.

Žalúzia chladiča AIRPANEL je regulovaná riadiacou jednotkou motora. Otvorenie žalúzie chladiča je podmienené splnením minimálne jednej z týchto podmienok:

• rýchlosť jazdy sa zvýši nad 180 km/h

• teplota chladiaceho média sa zvýši nad 105 °C

• požiadavka na výkon nasávacieho ventilátora sa zvýši nad 30 %

• teplota plniaceho vzduchu sa zvýši nad 34 °C

Ak je motor vypnutý alebo nie je splnená žiadna z uvedených podmienok, žalúzia chladiča AIRPANEL zostáva zatvorená.

Systém je zvonka viditeľný a ponúka zaujímavý vizuálny efekt.

1

Dostupnosť vo vozidlách

Príbuzné témy