Podvozok AGILITY CONTROL

/media/technologies/agility_control/intro_module/de/image_2.jpg
/media/technologies/agility_control/intro_module/de/image_1.jpg
Systém tlmenia zabezpečuje vyvážený komfort jazdy tým, že vlastnosti odvaľovania, tlmiaci účinok a stabilizáciu optimalizuje podľa vlastností vozovky.

Podvozok AGILITY CONTROL vám ponúka vysoký komfort jazdy vo forme selektívneho prispôsobenia systému tlmenia vlastnostiam vozovky. Nepretržitým snímaním podkladu sa pri malých nárazoch zlepšuje komfort pri prekonávaní nerovností a pri väčších nárazoch účinok tlmenia a stabilizácia vozidla. V podvozku AGILITY CONTROL sa spája flexibilita selektívneho systému tlmenia s účinnosťou pasívneho systému tlmenia. Komfortne koncipovaný konvenčný systém pružín/tlmičov si pritom sériovo zachováva amplitúdovo závislú tlmiacu funkciu. Funkčný modul selektívneho systému tlmenia pozostáva z piestu z elastoméru, ktorý pri menších nárazoch ponúka obtok prúdiaceho oleja paralelne s konvenčným oplechovaním tlmičov. Tak sa pri menších nárazoch v rozsahu medzi +/– 10 mm tlmiaci účinok zníži. Tým sa výrazne zlepší najmä komfort pri prekonávaní nerovností a schopnosť podvozka kopírovať terén. Pri výraznejších vplyvoch na podvozok sa v dôsledku selektívneho účinku tlmiča aktivuje plná tlmiaca funkcia.
1

Komfort na všetkých cestách.

Dostupnosť vo vozidlách

Príbuzné témy