AdBlue®

/media/filer_public/2014/03/20/overview_02_248x140.jpg
/media/filer_public/2014/03/20/overview_01_623x351.jpg

AdBlue® je vodný roztok močoviny, ktorý slúži na zníženie obsahu oxidov dusíka v spalinách dieselových automobilov až o 90 %. Pri selektívnej katalytickej redukcii (SCR) sa oxidy dusíka vo výfukovej vetve pomocou prísady AdBlue® premieňajú na ekologicky prijateľné zložky dusík a vodu.

Prísada AdBlue® nemá nijaký zápach, je netoxická a v budúcnosti si ju vodič bude môcť sám tankovať – buď z dopĺňacích nádob, alebo zo špeciálnych výdajných stojanov, ktorými bude vybavených stále viac čerpacích staníc. To bude možné na celom svete, lebo zloženie prísady AdBlue® je založené na jednotných štandardoch.

1

Čistá záležitosť.

Príbuzné témy

Podrobnosti

/media/filer_public/2014/04/07/adblue_additional-info_748x421.jpg

Obrázky a videá môžu obsahovať detaily, ktoré boli medzičasom zmenené.

Pri ďalšom znižovaní emisie oxidov dusíka výrobca vozidiel Mercedes Benz stavil na selektívnu katalytickú redukciu (SCR), ktorá predstavuje perspektívne a efektívne riešenie ochrany životného prostredia. 

Pri technológii SCR sa zníženie emisie oxidov dusíka až o 90 % dosahuje tým, že oxidy dusíka v spalinách sa pri chemickej reakcii s prísadou AdBlue® premenia na ekologicky prijateľné zložky dusík a vodu.

Prísada AdBlue® nemá nijaký zápach, je netoxická a do výfukovej vetvy sa dávkuje automaticky. Po roku 2009 výrobca vozidiel Mercedes Benz stavil na technológiu SCR, ktorá sa už dávno osvedčila v segmente úžitkových vozidiel. Od roku 2014 výrobca vozidiel Mercedes Benz zavádza technológiu SCR s prísadou AdBlue® sériovo aj pre ďalšie dieselové modely osobných automobilov.

Nádrže na AdBlue® si vodič na rozdiel od minulosti bude môcť natankovať sám – buď z dopĺňacích nádob, alebo zo špeciálnych výdajných stojanov, ktorými je vybavených stále viac čerpacích staníc a automobilových parkov. To bude možné na celom svete, lebo zloženie prísady AdBlue® je všade založené na jednotných štandardoch kvality ISO a DIN. Takéto výdajné stojany sa už etablovali v segmente úžitkových vozidiel, na využívanie osobnými vozidlami sú však väčšinou nevhodné. Všetky autorizované servisy Mercedes-Benz naďalej ponúkajú službu dopĺňania prísady AdBlue® a v sortimente majú aj nádoby na dopĺňanie prísady AdBlue®.

S prázdnou nádržou na AdBlue® je vozidlo nepojazdné. Pri znížení stavu prísady AdBlue® pod určitú hranicu sa podobne ako pri palivovej nádrži zobrazí na združenom prístroji prvé upozornenie, po ktorom máte dostatok času na doplnenie.

Prísadu AdBlue® možno používať takmer pri všetkých poveternostných podmienkach. Pre prípad nízkych hodnôt teploty pod –11 °C sú osobné automobily vybavené vyhrievacími systémami, ktoré zaručujú spoľahlivú prevádzku systému SCR. Pri mínusových teplotách sú v studených krajinách vyhrievané aj výdajné stojany na prísadu AdBlue®. 

Prevádzka vozidiel s prísadou AdBlue® je obzvlášť ekologická. Tieto vozidlá už dnes spĺňajú podmienky novej emisnej normy Euro 6, ktorá nadobudne účinnosť v septembri 2014. 

1

Dostupnosť vo vozidlách