Adaptívne brzdové svetlo

/media/technologies/adaptive_brakelight/intro_module/de/image_2.jpg
/media/technologies/adaptive_brakelight/intro_module/de/image_1.jpg
Funkcia adaptívneho brzdového svetla varuje vodičov za vami rýchlym blikaním pri prudkom spomalení a od rýchlosti 70 km/h pri núdzovom brzdení automaticky aktivuje výstražné smerovky.

Rýchlo blikajúce adaptívne brzdové svetlá, dostupné v takmer všetkých osobných vozidlách Mercedes-Benz, pri núdzovom brzdení varujú účastníkov cestnej premávky za vami. Aktivuje sa pri rýchlosti nad 50 km/h a pri prudkom spomalení, spolu s aktiváciou asistenta brzdenia BAS, respektíve protiblokovacieho systému ABS. Ak vozidlo pri rýchlosti nad 70 km/h zastane, automaticky sa zapnú výstražné smerovky. Výhodou adaptívneho brzdového svetla je zníženie reakčného času účastníkov cestnej premávky za vami pri núdzovom brzdení a tým aj zníženie možného rizika nehody.
1

Znižuje riziko nárazu zozadu.

Dostupnosť vo vozidlách

Príbuzné témy