ADAPTIVE BRAKE

/media/technologies/adaptive_brake/intro_module/de/image_2.jpg
/media/technologies/adaptive_brake/intro_module/de/image_1.jpg
Systém ADAPTIVE BRAKE rozširuje funkcie systému ESP® o pohodlného asistenta rozjazdu na stúpaní a o funkciu HOLD, ktorá pri stojacom vozidle automaticky zabraňuje nežiaducemu posúvaniu (kotúľaniu) vozidla dopredu alebo dozadu.

Systém ADAPTIVE BRAKE rozširuje funkcie známeho elektronického stabilizačného programu ESP® o asistenta rozjazdu na svahu a o funkciu HOLD. Brzdenie odteraz ešte komfortnejšie a bezpečnejšie. So systémom ADAPTIVE BRAKE, ktorý spätne vplýva na regulačné funkcie protiblokovacieho systému ABS, reguláciu preklzávania hnacích kolies ASR a na asistenta brzdenia BAS, integrované v systéme ESP®. Prostredníctvom prídavných softvérových komponentov sa mohli realizovať nové komfortné a bezpečnostné funkcie: asistent rozjazdu na svahu a funkcia HOLD. Funkcia HOLD sa aktivuje, ak vodič pri stojacom vozidle opätovne krátko zošliapne brzdu. Vozidlo sa tak bez trvalého zošliapnutia brzdového pedála automaticky udrží na mieste – bez nežiaduceho rolovania dopredu alebo dozadu. Asistent rozjazdu na svahu vás zbaví strachu zo svahov. Lebo počas presunutia nohy z brzdy na plyn zabráni, aby sa vozidlo začalo rolovať dozadu proti smeru zaradeného prevodového stupňa. Funkcia vás podporuje od určitej úrovne stúpania.
1

Požadované zastavenie.

Dostupnosť vo vozidlách

Príbuzné témy