Mercedes-Benz Intelligent Drive

Aktívny asistent parkovania

/media/technologies/active_parking/intro_module/de/image_2.jpg
/media/technologies/active_parking/intro_module/de/image_1.jpg

Aktívny asistent parkovania vyhľadá vhodné parkovacie miesta a automaticky a presne zaparkuje vozidlo. Vodič ovláda len radenie, pedál plynu a brzdy.

Parkovanie ako s čarovným prútikom.

Video

Podrobnosti

/media/technologies/parktronic_with_parking_guidance/additional_information_module/de/image_1.jpg

Obrázky a videá môžu obsahovať detaily, ktoré boli medzičasom zmenené.

S aktívnym asistentom parkovania značky Mercedes-Benz si vozidlo samo vyhľadá vhodné parkovacie miesto a po stlačení tlačidla automaticky zaparkuje, pričom vodič ovláda len radenie, pedál plynu a brzdy.

Pri rýchlosti pod 36 km/h začne aktívny asistent parkovania automaticky hľadať parkovacie miesta – pozdĺžne aj priečne. Ak sa vozidlo pohybuje rýchlosťou pod 30 km/h, aktívny asistent parkovania písmenom P a smerovou šípkou na displeji združeného prístroja ohlási, že našiel vhodné parkovacie miesto. Vodič musí len zaradiť spiatočku, potvrdiť ponuku na zaparkovanie a nesmie ísť rýchlejšie ako 10 km/h. Aktívny asistent parkovania potom zvládne parkovací manéver celkom sám: automaticky navádza a spomaľuje vozidlo a na displeji vždy zobrazuje potrebné reakcie vodiča, ako napríklad zaradenie správneho jazdného stupňa. Vy ako vodič máte celý proces vždy pod kontrolou a musíte už len radiť prevodové stupne a regulovať rýchlosť ovládaním plynového a brzdového pedála. Po niekoľkých ťahoch je potom vaše vozidlo zaparkované v smere jazdy.

Po automatickom zaparkovaní vozidla dokáže aktívny asistent parkovania samostatne vyparkovať vozidlo z pozdĺžnych a priečnych parkovacích miest aj pomocou automatických zásahov do riadenia a bŕzd.

Pri parkovaní meria vzdialenosť vozidla od predmetov vpredu a vzadu celkovo desať ultrazvukových snímačov systému PARKTRONIC – šesť v prednom nárazníku a štyri v zadnom nárazníku. Elektronický riadiaci prístroj aktívneho asistenta parkovania spracováva signály snímačov a vypočítava optimálnu dráhu vjazdu do parkovacieho priestoru. Tieto signály prichádzajú do elektromechanického servoriadenia, ktorého elektromotor samočinne vykoná potrebné pohyby volantom. Systém pracuje mimoriadne presne: na automatické zaparkovanie musí byť parkovacie miesto len o 1 meter dlhšie ako vozidlo.

Ak je pri parkovaní vzdialenosť od iných vozidiel alebo prekážok pred alebo za vozidlom príliš malá, varuje systém PARKTRONIC vodiča zvukovými a vizuálnymi signálmi. 

1

Dostupnosť vo vozidlách

Príbuzné témy