Mercedes-Benz Intelligent Drive

Aktívny asistent sledovania mŕtveho uhla

/media/technologies/active_blind_spot_assist/intro_module/de/image_2.jpg
/media/technologies/active_blind_spot_assist/intro_module/de/image_1.jpg
Systém vo vonkajšom zrkadle ukazuje, či sa v mŕtvom uhle nachádzajú autá, alebo motocykle a automaticky zasiahne pri ohrození, napríklad pri zmene jazdného pruhu.

Nik nemôže vidieť, čo sa deje za jeho chrbtom. Vo vozidle sa toto obmedzenie už od nepamäti kompenzuje pomocou spätného zrkadla a vonkajších zrkadiel. Napriek tomu však ostáva oblasť, ktorú ani pohľad do zrkadla nedokáže odhaliť: mŕtvy uhol. Čo sa odohráva v mŕtvom uhle, sa často prehliadne a môže byť veľmi rýchlo nebezpečným. Aktívny asistent sledovania mŕtveho uhla značky Mercedes-Benz pomáha vodičovi sledovať ťažko viditeľné oblasti. Varuje pred zisteným nebezpečenstvom a cieleným zásahom bŕzd umožňuje zabrániť nehode.
1

Spozná nebezpečenstvo
a pribrzdí.

Video

Podrobnosti

/media/technologies/active_blind_spot_assist/additional_information_module/de/image_1.jpg

Obrázky a videá môžu obsahovať detaily, ktoré boli medzičasom zmenené.

Rozsah varovania systému asistenta sa rozprestiera cca 3,5 m po stranách vpravo/vľavo a 3 m za zadnou časťou vozidla.

Varovanie zahŕňa aj vozidlá, ktoré sa po zmene jazdného pruhu z tretieho jazdného pruhu dostanú do vedľajšieho jazdného pruhu do oblasti varovania. Predbiehajúce vozidlá sa zobrazia hneď po vstupe do sledovanej zóny. Práve predbiehané vozidlá sa zobrazia cca 1,5 m po vstupe do zóny. Tým sa zabráni permanentnému blikaniu pri predbiehaní kolóny a akustickému varovaniu pri opakovanom zaradení s blikaním.

1

Dostupnosť vo vozidlách

Príbuzné témy