Active Body Control ABC

/media/technologies/abc/intro_module/de/image_2.jpg
/media/technologies/abc/intro_module/de/image_1.jpg
ABC účinne kompenzuje obvyklé pozdĺžne a priečne nakláňanie karosérie pri rozjazde, v zákrutách alebo pri brzdení a stabilizuje vozidlo pri bočnom vetre.

ABC je snáď najkvalitnejší systém pruženia na trhu a ponúka optimálnu dynamiku jazdy a komfort prostredníctvom automatického prispôsobenia nastavenia podvozka príslušnej jazdnej situácii. Prídavná stabilizácia pri bočnom vetre, teraz integrovaná v ABC, je aktívna od rýchlosti 80 km/h a pri jazde rovným smerom, respektíve pri jazde v miernych zákrutách. Výrazné a rýchle korekcie riadenia vodičom deaktivujú stabilizáciu vozidla pri bočnom vetre.
1

Systém pruženia extratriedy.

Video

Podrobnosti

/media/technologies/abc/additional_information_module/de/image_1.jpg

Obrázky a videá môžu obsahovať detaily, ktoré boli medzičasom zmenené.

Systém Active Body Control ABC so stabilizáciou pri bočnom vetre umožňuje najvyššiu dynamiku jazdy bez ovplyvnenia komfortu vďaka kombinácii aktívneho pruženia a pasívneho tlmenia.

Ako pri AIRMATIC, ABC obsahuje reguláciu výšky na celom podvozku s rovnakými funkciami. Štyri počítačom riadené teleskopické vzpery pruženia s plunžerovými valcami môžu takmer úplne eliminovať zakláňanie, klopenie a vertikálne pohyby karosérie.

Mikroprocesor na zistenie príslušnej jazdnej situácie vyhodnocuje signály snímačov priečneho, pozdĺžneho a vertikálneho zrýchlenia a zo snímačov tlaku, priradených ku každej teleskopickej vzpere pruženia. Výšku karosérie zisťujú snímače úrovne výšky na vodiacich ramenách prednej a zadnej nápravy. Vypočítané riadiace signály sa potom cez servohydraulické ventily zmenia na prietokové objemy oleja, prostredníctvom ktorých sa zmení nastavenie plunžérových valcov. Prívod tlaku na strane motora pripraví pre servohydraulické ventily hydraulický tlak až do úrovne 200 barov. Vďaka nepretržite dostupnému tlaku v systéme a použitej tlakovej nádrži môže systém Active Body Control ABC v zlomkoch sekundy v prípade potreby reagovať na pohyby karosérie. Blokovacie ventily, umiestnené v blokoch ventilov zabraňujú poklesu vozidla pri státí. Efektívna koncepcia chladenia a predzásobovania olejom dopĺňa hydraulickú konštrukciu systému.

1

Dostupnosť vo vozidlách

Príbuzné témy