7G-TRONIC PLUS

/media/technologies/7g_tronic_plus/intro_module/de/image_2.jpg
/media/technologies/7g_tronic_plus/intro_module/de/image_1.jpg
7-stupňová automatická prevodovka prenáša silu na cestu ešte pokojnejšie a presviedča vysokým komfortom radenia, nižšou spotrebou paliva a nižšími emisiami.

7G-TRONIC PLUS je najnovšia verzia úspešnej 7-stupňovej automatickej prevodovky značky Mercedes-Benz. V porovnaní s predchádzajúcim modelom bola ešte raz dôkladne prepracovaná z hľadiska komfortu radenia, ako aj spotreby paliva a emisií CO2. Motory Mercedes-Benz sú zdrojom sily. A 7G-TRONIC PLUS ju optimálne prenáša na vozovku.
1

Výkonná a s pokojným chodom.

Video

Podrobnosti

/media/technologies/7g_tronic_plus/additional_information_module/de/image_1.jpg

Obrázky a videá môžu obsahovať detaily, ktoré boli medzičasom zmenené.

Prevodovka 7G-TRONIC PLUS bola v porovnaní s predchádzajúcim modelom prepracovaná a zlepšená v mnohých bodoch.

Novovyvinutý hydraulický obeh, ako aj optimalizovaná charakteristika meniča výrazne zlepšujú výkon pri rozjazde, účinnosť a aj komfort premosťovacej spojky hydrodynamického meniča. Nový olej do automatických prevodoviek FE-ATF (Fuel Economy – Automatic Transmission fluid) s modifikovanými aditívami ponúka dlhšiu životnosť pri konštantne dobrých mazacích a chladiacich vlastnostiach. K tomu boli prispôsobené materiály v prevodovke a obloženie lamiel, ako aj rozsiahle zmeny geometrie pre optimálny prívod oleja. Integrovaná elektrohydraulická riadiaca jednotka prevodovky so zlepšenými detailami a zníženie trenia v spojení s optimalizovaným softvérom motora a prevodovky zaručujú lepšiu dynamiku a kvalitu radenia. Celá základná prevodovka bola v súvislosti so znížením stratového výkonu aj dôsledne zlepšená. Toto množstvo malých opatrení vyústilo do výrazných predností v potešení z jazdy, komforte a znížení spotreby až o 7 %.

1

Dostupnosť vo vozidlách

Príbuzné témy