4MATIC

/media/technologies/4matic/intro_module/de/image_2.jpg
/media/technologies/4matic/intro_module/de/image_1.jpg
Stály pohon všetkých kolies 4MATIC je aj na normálnych cestách zárukou väčšej dynamiky, komfortu, ako aj bezpečnosti a vďaka odľahčenej konštrukcii takmer nezvyšuje hmotnosť.

Pri systémoch s pohonom všetkých kolies si človek zvyčajne pomyslí na hornaté cesty a ťažké terénne vozidlá. Avšak aj v osobných vozidlách a na normálnych cestách pohon všetkých kolies zaručuje dynamickejšiu, pohodlnejšiu a tým aj bezpečnejšiu jazdu. Ako pri 4MATIC, stálom pohone všetkých kolies značky Mercedes-Benz. Zaručuje optimálnu trakciu v každom okamihu, a to vďaka perfektnej súhre jednotlivých kolies.
1

Pohon všetkých kolies na každý deň.

Video

Spotreba paliva – kombinovaná: 11,8 – 6,0 l/100 km, emisie CO2 – kombinované: 276 – 158 g/km.

Podrobnosti

/media/technologies/4matic/additional_information_module/de/image_1.jpg

Obrázky a videá môžu obsahovať detaily, ktoré boli medzičasom zmenené.

V systéme 4MATIC pracuje centrálny diferenciál s planétovou konštrukciou. Dôležitým znakom systému 4MATIC je upustenie od bežných uzávierok diferenciálu. Namiesto toho sa kolesá s nedostatočnou priľnavosťou k vozovke cielene pribrzdia a súčasne sa zvýši hnací moment na kolesách s dobrou trakciou. Vďaka týmto rýchlym, automatickým brzdiacim impulzom možno docieliť účinok troch uzávierok diferenciálu.

In der 4MATIC arbeitet ein Zentral-Differenzial in Planetenbauweise. Ein wichtiges Merkmal der 4MATIC ist der Verzicht auf herkömmliche Differenzialsperren. Stattdessen werden die Räder mit unzureichender Fahrbahnhaftung gezielt abgebremst und gleichzeitig wird das Antriebsmoment an den Rädern mit guter Traktion erhöht. Dank dieser schnellen, automatischen Bremsimpulse lässt sich die Wirkung von drei Differenzialsperren erzielen.

In der 4MATIC arbeitet ein Zentral-Differenzial in Planetenbauweise. Ein wichtiges Merkmal der 4MATIC ist der Verzicht auf herkömmliche Differenzialsperren. Stattdessen werden die Räder mit unzureichender Fahrbahnhaftung gezielt abgebremst und gleichzeitig wird das Antriebsmoment an den Rädern mit guter Traktion erhöht. Dank dieser schnellen, automatischen Bremsimpulse lässt sich die Wirkung von drei Differenzialsperren erzielen.

V systéme 4MATIC pracuje centrálny diferenciál planétovej konštrukcie. Systém 4MATIC sa vyznačuje tým, že nepotrebuje zvyčajné uzávierky diferenciálu. Namiesto toho cielene pribrzďuje kolesá s nedostatočnou priľnavosťou k vozovke a zároveň zvýši hnací moment na kolesách s dobrou trakciou. Vďaka týmto rýchlym, automatickým brzdným impulzom možno docieliť účinok troch uzávierok diferenciálu.

 

Automatické brzdné impulzy, ktoré zlepšujú trakciu počas rozbiehania na šmykľavom podklade a zvyšujú stabilitu v kritických jazdných manévroch, systém dávkuje na základe údajov snímačov o otáčkach kolies, uhle natočenia kolies, otáčaní vozidla okolo zvislej osi a priečnom zrýchlení vozidla.
 

Srdcom systému 4MATIC je jednostupňová (v triede GL dvojstupňová) rozdeľovacia prevodovka s otvoreným centrálnym diferenciálom, ktorý preberá vyrovnanie otáčok medzi nápravami. Je priamo spojený s automatickou prevodovkou a spoločne s motorom, meničom krútiaceho momentu a prevodovkou prednej nápravy tvorí kompletnú pohonnú jednotku.


Pri systémoch pohonu všetkých kolies si zvyčajne pomyslíme na nespevnené lesné cesty a ťažké terénne autá. Systém pohonu všetkých kolies však aj v osobných vozidlách a na normálnych cestách zabezpečuje dynamickú, komfortnú a bezpečnú jazdu. Ako v prípade 4MATIC – systému stáleho pohonu všetkých kolies z dielne Mercedes-Benz. Garantuje optimálnu trakciu v každom okamihu, a to vďaka dokonalej súhre jednotlivých kolies.

 

Die automatischen Bremsimpulse, die beim Anfahren auf rutschigem Untergrund die Traktion verbessern und bei kritischen Fahrmanövern die Stabilität erhöhen, dosiert das System aufgrund von Sensordaten über die Drehzahlen der Räder, den Lenkeinschlag sowie die Gierbewegung und die Querbeschleunigung des Wagens. 

 

Kernstück der 4MATIC ist ein einstufiges Verteilergetriebe (GL-Klasse: zweistufig) mit offenem Zentraldifferenzial, das den Drehzahlausgleich zwischen den Achsen übernimmt. Es ist direkt mit dem Automatikgetriebe verbunden und bildet zusammen mit Motor, Drehmomentwandler und Vorderachsengetriebe eine komplette Antriebseinheit.

Für gewöhnlich denkt man bei Allradsystemen an bergige Strecken und schwere Geländewagen. Doch auch in Personenwagen und auf normalen Straßen gewährleistet ein Allradantrieb ein dynamischeres, komfortables und mithin sichereres Fortkommen. Wie bei 4MATIC, dem permanenten Allradantrieb von Mercedes-Benz. Er garantiert zu eine optimale Traktion zu jeder Zeit - dank dem perfekten Zusammenspiel der einzelnen Räder.

 

Die automatischen Bremsimpulse, die beim Anfahren auf rutschigem Untergrund die Traktion verbessern und bei kritischen Fahrmanövern die Stabilität erhöhen, dosiert das System aufgrund von Sensordaten über die Drehzahlen der Räder, den Lenkeinschlag sowie die Gierbewegung und die Querbeschleunigung des Wagens. 

 

Kernstück der 4MATIC ist ein einstufiges Verteilergetriebe (GL-Klasse: zweistufig) mit offenem Zentraldifferenzial, das den Drehzahlausgleich zwischen den Achsen übernimmt. Es ist direkt mit dem Automatikgetriebe verbunden und bildet zusammen mit Motor, Drehmomentwandler und Vorderachsengetriebe eine komplette Antriebseinheit.

Für gewöhnlich denkt man bei Allradsystemen an bergige Strecken und schwere Geländewagen. Doch auch in Personenwagen und auf normalen Straßen gewährleistet ein Allradantrieb ein dynamischeres, komfortables und mithin sichereres Fortkommen. Wie bei 4MATIC, dem permanenten Allradantrieb von Mercedes-Benz. Er garantiert zu eine optimale Traktion zu jeder Zeit - dank dem perfekten Zusammenspiel der einzelnen Räder.

Systém na základe údajov snímačov dávkuje automatické brzdiace impulzy prostredníctvom otáčok kolies, natočenia volantu a zatáčavého pohybu, prípadne priečneho zrýchlenia vozidla. Automatické brzdiace impulzy pri rozjazde na klzkom podklade zlepšujú trakciu a pri kritických jazdných manévroch zvyšujú stabilitu.

Srdcom pohonu 4MATIC je jednostupňová rozdeľovacia prevodovka (trieda GL: dvojstupňová) s otvoreným centrálnym diferenciálom, ktorý vyrovnáva otáčky medzi nápravami. Je priamo spojená s automatickou prevodovkou a spolu s motorom, meničom krútiaceho momentu a prevodovkou prednej nápravy tvorí úplnú hnaciu jednotku.
Pri systémoch s pohonom všetkých kolies si človek zvyčajne pomyslí na hornaté cesty a ťažké terénne vozidlá. Avšak aj v osobných vozidlách a na normálnych cestách pohon všetkých kolies zaručuje dynamickejšiu, pohodlnejšiu a tým aj bezpečnejšiu jazdu. Ako pri pohone 4MATIC, stálom pohone všetkých kolies značky Mercedes-Benz. Zaručuje optimálnu trakciu v každom okamihu, a to vďaka perfektnej súhre jednotlivých kolies.

1

Dostupnosť vo vozidlách

Príbuzné témy