Mercedes-Benz Intelligent Drive

360-stupňová kamera

/media/technologies/360_degree_camera/intro_module/de/image_2.jpg
/media/technologies/360_degree_camera/intro_module/de/image_1.jpg
360-stupňová kamera, súčasť parkovacieho balíka, vám vizuálne pomôže pri parkovaní a manévrovaní, ale aj na cestách mimo vozovky v neprehľadnom teréne.

Systém má pod dohľadom všetky štyri strany vozidla a umožňuje homogénny výhľad z vozidla vrátane vtáčej perspektívy – pohľad zhora na vaše vozidlo a jeho priame okolie.
1

Monitoruje celé okolie vášho vozidla.

Video

Podrobnosti

/media/technologies/360_degree_camera/additional_information_module/de/image_1.jpg

Obrázky a videá môžu obsahovať detaily, ktoré boli medzičasom zmenené.

Veľa očí viac vidí. Jednoduchý princíp, ktorý sa používa aj pri systéme 360-stupňovej kamery. Okolie vášho vozidla sledujú celkovo štyri kamery.

Prvá kamera je umiestnená v maske chladiča. Jedna kamera sa nachádza v kryte každého vonkajšieho zrkadla a jedna v zadnej kapote nad tabuľkou s evidenčným číslom. Systém dokáže z obrazových informácií štyroch kamier vytvoriť rôzne pohľady – okrem iného farebne verné zobrazenie vášho vozidla a jeho okolia z vtáčej perspektívy.

Obrázky sa zobrazujú na displeji systému COMAND. Máte pritom na výber medzi zobrazením na celú obrazovku alebo zobrazením s rozdelenými obrazovkami, pri ktorom vedľa seba môžete vidieť niekoľko perspektív.

Obrazovky sa automaticky zapínajú podľa toho, ktorý smer jazdy zaradíte, a na displeji sa zobrazí pohľad prednej kamery alebo cúvacej kamery. Znázornené dynamické pomocné čiary navyše uľahčujú orientáciu a pomáhajú vám pri manévrovaní a zaparkovaní.

Ak by vás zaujímala iná perspektíva, než akú zvolil systém, môžete si z pohľadov kamier kedykoľvek cielene vybrať.

360-stupňová kamera sa obvykle aktivuje automaticky pri zaradení spiatočky alebo výberom v systéme COMAND. Pri niektorých modeloch je možný aj výber tlačidlom priamej voľby.

1

Dostupnosť vo vozidlách

Príbuzné témy