Asystent rozpoznawania znaków drogowych

/media/technologies/traffic_sign_assist/intro_module/de/image_2.jpg
/media/technologies/traffic_sign_assist/intro_module/de/image_1.jpg
Kamera, umieszczona po wewnętrznej stronie przedniej szyby, rejestruje znaki ograniczenia prędkości – znajdujące się na skraju jezdni, na bramownicach czy też na placach budowy. Rozpoznane znaki są ujednolicane z informacjami systemu nawigacyjnego i wyświetlane na zintegrowanej tablicy wskaźników oraz na widoku mapy.

System rozpoznaje i wyświetla także zakazy wyprzedzania oraz znaki znoszące zakaz. Zakazy wjazdu są dodatkowo sygnalizowane na zintegrowanej tablicy wskaźników ostrzeżeniem wizualnym i dźwiękowym. Dzięki temu są Państwo zawsze poinformowani na bieżąco, nawet gdy przeoczą Państwo jakiś znak, co może się zdarzyć szczególnie łatwo, gdy znaki wielokrotnie zmieniają się na długiej trasie.
1

Dla lepszego rozeznania
w gąszczu znaków.

Media

Więcej informacji

/media/technologies/traffic_sign_assist/additional_information_module/en/image_1.jpg

Po zakończeniu realizacji ilustracji i filmów mogły nastąpić zmiany w produkcie.

Kamera asystenta znaków drogowych nieustannie monitoruje strefę przed samochodem. Zastosowany tu układ przetwarzania obrazu potrafi rozpoznawać w otoczeniu typowy okrągły kształt znaków, łącznie z tabliczkami uzupełniającymi.

 

 

 

Zarejestrowany obraz ujednolicany jest w czasie rzeczywistym z informacjami zawartymi na cyfrowych mapach nawigacyjnych, zapisanych w systemie COMAND Online. Aktualne ograniczenie prędkości wyświetlane jest na zintegrowanej tablicy wskaźników oraz na monitorze COMAND Online.

 

Jeśli kamera nie rozpoznała żadnych znaków drogowych ograniczających prędkość jazdy, lub ograniczenie prędkości zostało zniesione, to na podstawie danych nawigacji wyświetlane jest ograniczenie wynikające z przepisów. Przykładowo w Niemczech będzie to ograniczenie 100 km/h między miejscowościami oraz 50 km/h na terenie zabudowanym.

 

Asystent rozpoznawania znaków drogowych zwiększa Państwa bezpieczeństwo, może też oszczędzić wydatków na mandaty. Pomaga on bowiem przestrzegać prędkości dozwolonej na danym odcinku oraz informuje o zakazach wyprzedzania. Gdy zdarzy się Państwu nieprawidłowo wjechać w drogę pod prąd, asystent rozpoznawania znaków drogowych rozpozna odpowiedni ustawiony znak, a następnie zaalarmuje Państwa komunikatem ostrzegawczym oraz sygnałem dźwiękowym.

 

1

Dostępność w klasach pojazdów

Pokrewne tematy