Panel dotykowy

/media/filer_public/2016/10/24/overview_02_248x140_1.jpg
/media/filer_public/2016/10/24/overview_01_623x351_1.jpg

Panel dotykowy pozwala komfortowo sterować systemem multimedialnym COMAND Online: obsługa nawigacji, systemu audio, filmów, Internetu oraz funkcji głośnomówiącej staje się intuicyjna, jak w smartfonie. Panelem dotykowym można także obsługiwać system nagłaśniający Audio 20 CD.

Zastosowane tu czujniki rozpoznają gesty jedno i wielopalcowe, takie jak przewijanie, szybkie przesuwanie (swipe) i zmiana powiększenia, a nawet litery, znaki i cyfry, np. przy wprowadzaniu adresu docelowego lub wyszukiwaniu w Internecie. Trzy przyciski dotykowe umożliwiają bezpośredni dostęp do Ulubionych i do wyboru muzyki oraz powrót.

1

Zmienia nawigację
w ćwiczenie palców.

Media

Więcej informacji

/media/filer_public/2014/03/14/touchpad_additional-info_748x421.jpg

Po zakończeniu realizacji ilustracji i filmów mogły nastąpić zmiany w produkcie.

Panel dotykowy ma wymiary ok. 6,5 x 4,5 cm i jest zintegrowany z podpórką dłoni centralnej jednostki obsługowej.

Dysponując panelem dotykowym, kierowca może obsługiwać menu ekranowe na panelu radia za pomocą intuicyjnych gestów palcami, bardzo łatwo sterując wszystkimi funkcjami systemu multimedialnego COMAND Online oraz systemu nagłaśniającego Audio 20 CD.

Dodatkowo oprócz dużej powierzchni panelu dotykowego zastosowano trzy przyciski dotykowe, które służą do bezpośredniego użycia trzech często wykorzystywanych funkcji: „Powrót”, wejście do menu Ulubionych oraz wejście do skróconego menu audio. Dla lepszej orientacji symbole na przyciskach są w ciemności podświetlone.

Panel dotykowy reaguje na gesty jedno- i wielopalcowe takie jak szybkie przesuwanie (swipe) przewijanie i rozciąganie/zmniejszanie – niezależnie od tego, z jaką szybkością kierowca je wykonuje. System rozpoznaje precyzyjnie także litery, znaki specjalne i cyfry we wszystkich obsługiwanych językach. Jest to przydatne zwłaszcza przy planowaniu trasy, telefonowaniu i surfowaniu w Internecie.

Dzięki innowacyjnej technologii panelu dotykowego jego obsługa jest bardzo komfortowa i niezawodna. Gdy palec kierowcy przesuwa się po panelu „na ślepo”, dotykając poszczególnych pól wyboru i wprowadzania, są one wizualnie wyróżniane w głównej jednostce obsługowej. Ponadto dotknięcie aktywnego pola kursorem sygnalizowane jest dotykowo. Również każde wprowadzenie danych jest „potwierdzane” na panelu lekkim, ale jednoznacznym impulsem.

Aby zapobiec niezamierzonemu użyciu menu, specjalny układ rozpoznawania dłoni analizuje sygnał uzyskiwany z czujników trójwymiarowo i rozpoznaje, czy dłoń tylko odpoczywa, czy też kierowca zamierza wprowadzić dane.

Opisywany panel dotykowy stanowi część składową systemu nagłaśniającego Audio 20 CD względnie systemu multimedialnego COMAND Online.

1

Dostępność w klasach pojazdów

Pokrewne tematy