Mercedes-Benz Intelligent Drive

Asystent jazdy nocnej Plus (od 2013 r.)

/media/technologies/night_view_assist_plus_2013/de/thumb_l.jpg
/media/technologies/night_view_assist_plus_2013/intro_module/de/image_1.jpg

Ludzie i zwierzęta, przebywając nocą na drogach, stanowią często dla kierowcy źródło niebezpieczeństwa. Asystent jazdy nocnej Plus potrafi rozpoznawać ich sylwetki przed pojazdem na odległość do 160 m.

Gdy na obrazie termowizyjnym zostaną rozpoznani piesi lub większe zwierzęta, np. jeleń czy sarna, to zamiast wskaźnika prędkości na wyświetlaczu zintegrowanej tablicy wskaźników automatycznie pojawia się skontrastowany obraz noktowizyjny. Sylwetki ludzi i zwierząt są na tym obrazie zaznaczane kolorem. Ponadto osoby znajdujące się w monitorowanej strefie mogą być dodatkowo ostrzegane kilkukrotnym punktowym błyśnięciem świateł (funkcja Spotlight).

1

Widocznie bezpieczniej.

Media

Więcej informacji

/media/technologies/night_view_assist_plus_2013/additional_information_module/de/image_1.jpg

Po zakończeniu realizacji ilustracji i filmów mogły nastąpić zmiany w produkcie.

Asystent jazdy nocnej Plus posiada dwa oddzielne reflektory podczerwieni LED, które oświetlają jezdnię na odległość równą zasięgowi świateł drogowych. 

Światło podczerwone jest niewidoczne dla ludzkiego oka, a więc nie oślepia kierowców innych pojazdów bądź pieszych. Odbierająca to promieniowanie kamera na bliską podczerwień, znajdująca się w górnej części przedniej szyby, oraz kamera na daleką podczerwień (termowizyjna) umieszczona w atrapie chłodnicy rejestrują sytuację przed samochodem i w razie potrzeby uruchamiają ostrzeżenie. System ten rozpoznaje ludzi z odległości do 160 m i większe zwierzęta z odległości do 100 m.

W przypadku rozpoznania zagrożenia wyświetlacz zintegrowanej tablicy wskaźników pokazuje w odcieniach szarości skontrastowany obraz drogi i otoczenia przed pojazdem – przy czym rozpoznane sylwetki ludzi i zwierząt w monitorowanej strefie do 160 m są wyraźnie zaznaczane czerwonym kolorem.

Zależnie od typu samochodu dołączana funkcja Spotlight pomaga kierowcy w jeszcze szybszym rozpoznawaniu pieszych i reagowaniu na nich. Jeśli w strefie ostrzegania (do 160 m) zostają rozpoznani ludzie, to na nieoświetlonej drodze przy prędkości powyżej 60 km/h uaktywnia się ustawiona wcześniej funkcja Spotlight. Za pomocą specjalnego modułu w przednim reflektorze osoba znajdująca się w niebezpiecznym miejscu zostaje czterokrotnie oświetlona krótkimi sygnałami świetlnymi. W ten sposób zostaje ostrzeżony kierowca, jak i sam pieszy. Opisywanego sygnału świetlnego nie stosuje się w przypadku zwierząt, z uwagi na nieprzewidywalność ich reakcji. W ruchu miejskim oraz w strefie pojazdu poprzedzającego lub nadjeżdżającego z przeciwka funkcja Spotlight nie jest aktywna.

Domyślnie asystent jazdy nocnej Plus jest ustawiony na „automatyczne załączanie obrazu noktowizyjnego”, tzn. pracuje w tle. Dopiero w chwili, gdy asystent jazdy nocnej Plus w monitorowanej strefie na nieoświetlonej drodze rozpozna człowieka lub zwierzę, samoczynnie podaje na wyświetlacz obraz sytuacji. Gdy pojazd minie źródło niebezpieczeństwa, obraz na wyświetlaczu samoczynnie się wyłącza.

Asystenta jazdy nocnej Plus można na stałe włączać i wyłączać odpowiednim przyciskiem. Reflektory podczerwieni LED pracują od prędkości 10 km/h wzwyż. Jeżeli pojazd zwolni do prędkości poniżej 5 km/h, reflektory podczerwieni LED wyłączają się. Obraz noktowizyjny widoczny jest jednak w dalszym ciągu, aż do dezaktywacji systemu przez kierowcę. Funkcję Spotlight i automatyczne załączanie obrazu noktowizyjnego można wyłączyć w menu wyświetlacza wielofunkcyjnego na zintegrowanej tablicy wskaźników.

 

1

Dostępność w klasach pojazdów

Pokrewne tematy