BlueTEC

/media/technologies/bluetec/intro_module/de/image_2.jpg
/media/technologies/bluetec/intro_module/de/image_1.jpg
BlueTEC zmniejsza do niezbędnego minimum emisję zanieczyszczeń w naszych supernowoczesnych silnikach wysokoprężnych, a jednocześnie obniża użycie paliwa.

Opracowana przez Mercedes-Benz technologia BlueTEC bazuje na supernowoczesnych silnikach wysokoprężnych z bezpośrednim wtryskiem paliwa w systemie Common Rail, posiadając wszystkie zalety tego rodzaju napędu. BlueTEC to system modułowy, skutecznie zmniejszający emisję szkodliwych substancji w pojazdach z silnikiem wysokoprężnym. Obejmuje on różne, wzajemnie dopasowanie usprawnienia techniczne, które po pierwsze ograniczają emisję substancji w obrębie silnika, po drugie zaś efektywnie unieszkodliwiają zanieczyszczenia obecne w spalinach. Ilość wszystkich istotnych zanieczyszczeń zostaje zredukowana do minimum. Stosuje się tu przede wszystkim katalizator oksydacyjny oraz filtr cząstek stałych. Najważniejszym celem jest jednak drastyczne obniżenie zawartości tlenków azotu – jedynego składnika spalin, którego silniki wysokoprężne, wskutek swojej zasady działania, emitują nadal więcej, niż silniki benzynowe.
1

Czysta technologia dla silników wysokoprężnych.

Media

Więcej informacji

/media/technologies/bluetec/additional_information_module/de/image_1.jpg

Po zakończeniu realizacji ilustracji i filmów mogły nastąpić zmiany w produkcie.

Konstruktorzy Mercedes-Benz opracowali dwa warianty tej technologii. Jedna z nich zawiera katalizator oksydacyjny i filtr cząstek stałych, a także bardzo trwały katalizator zasobnikowy NOx oraz dodatkowy katalizator SCR (selective catalytic reduction – selektywna redukcja katalityczna). W drugiej wersji do strumienia spalin wtryskiwany jest płyn AdBlue, nieszkodliwy wodny roztwór mocznika. Uwalnia się wtedy amoniak, który następnie w katalizatorze SCR przekształca nawet 80% tlenków azotu w substancje nieszkodliwe: azot i wodę.

 

Oto szczegóły tej innowacyjnej technologii obróbki spalin:

 

Udoskonalenie silników i zachodzących w nich procesów spalania w celu jak największego obniżenia emisji bezpośrednio z silnika. Służy do tego m.in. elektroniczne sterowanie pracą silnika, technika czterozaworowa, bezpośredni wtrysk paliwa w systemie Common Rail trzeciej generacji z wtryskiwaczami piezoelektrycznymi, turbosprężarka ze zmienną geometrią oraz recyrkulacja spalin.

 

Katalizatory oksydacyjne minimalizują emisję tlenku węgla (CO) oraz niespalonych węglowodorów (HC).

 

Filtr cząstek stałych, od lata 2005 stanowiący w wielu krajach standardowe wyposażenie wszystkich samochodów osobowych Mercedes-Benz z napędem wysokoprężnym, zmniejsza emisję cząstek stałych do ledwie mierzalnego poziomu.

 

Tlenki azotu redukowane są przez katalizator zasobnikowy NOx w połączeniu z katalizatorem SCR, albo też poprzez wtryskiwanie AdBlue w połączeniu z katalizatorem SCR. Są to niezwykle skuteczne metody obróbki spalin, dzięki którym ilość emitowanych tlenków azotu zmniejsza się w pojazdach BlueTEC nawet o 80%.

 

Wybór między katalizatorem zasobnikowym NOx a wtryskiem AdBlue zależy głównie od indywidualnej konstrukcji pojazdu. W przypadku dużych limuzyn, pickupów i samochodów sportowo-użytkowych zalety ma rozwiązanie z AdBlue, gdyż nie jest już wtedy konieczna okresowa praca silnika na bogatej mieszance w celu oczyszczenia katalizatora zasobnikowego NOx, który eliminuje ze spalin szkodliwe tlenki azotu. Ciężkie, paliwochłonne pojazdy wymagałyby tej operacji częściej, co zwiększałoby zużycie paliwa.
Aby działać z optymalną skutecznością, technologia BlueTEC wymaga paliwa bezsiarkowego (z zawartością siarki poniżej 15 ppm). Paliwo takie zmniejsza zresztą wielkość emisji również w starszych silnikach wysokoprężnych.

 

Od jesieni 2009 dostępnych jest kilka modeli BlueTEC, i praktycznie wszystkie spełniają już teraz normę Euro 6, która dopiero od roku 2015 będzie obowiązywała dla pojazdów nowych. W modelach tych obniżanie emisji tlenków azotu odbywa się poprzez wtrysk AdBlue w połączeniu z katalizatorem SCR. Roztwór AdBlue przewozi się w oddzielnym zbiorniku, skąd jest pompowany do modułu dozującego. Zużycie AdBlue jest bardzo niewielkie, dlatego zbiornik jest mały i wystarczy go uzupełniać na okresowych przeglądach serwisowych.

 

1

Dostępność w klasach pojazdów

Pokrewne tematy