Verkeersborden-
assistent

/media/technologies/traffic_sign_assist/intro_module/de/image_2.jpg
/media/technologies/traffic_sign_assist/intro_module/de/image_1.jpg
Een camera aan de binnenzijde van de voorruit neemt bijvoorbeeld de aangegeven maximumsnelheden
in de berm, op portalen of op plaatsen waar wegwerkzaamheden worden uitgevoerd. Deze
gegevens worden vergeleken met de informatie van
het navigatiesysteem, en vervolgens zowel op het
combi-instrument als op de kaart van het navigatiesysteem weergegeven.

Ook inhaalverboden en de opheffing daarvan worden geregistreerd en weergegeven.Op deze manier blijft u steeds op de hoogte, ook als u een bord over het hoofd hebt gezien, wat nogal eens kan voorkomen wanneer verkeersborden elkaar veelvuldig afwisselen op lange trajecten.

De nieuwe waarschuwingsfunctie van de verkeersbordenassistent voor het tegen de rijrichting inrijden kan bovendien voorkomen dat u mogelijk onbedoeld gaat 'spookrijden'.Het op een aantal markten verkrijgbare systeem herkent ook inrijverboden en toe-
en afritten van snelwegen, en vergelijkt deze met de informatie die zich in het navigatiesysteem bevindt voor het betreffende traject.Wanneer u de aanwijzing op een verkeersbord mist, wordt er een rood waarschuwingssignaal in het combi-instrument weergegeven, en klinkt er een waarschuwingssignaal
om u op de mogelijk gevaarlijke situatie te attenderen.
Op deze manier kunt u direct op de situatie reageren.
1

Geen bord meer over
het hoofd zien.

Media

Verdiepende informatie

/media/technologies/traffic_sign_assist/additional_information_module/de/image_1.jpg

Na productie van de foto's en films kunnen wijzigingen zijn ontstaan.

De camera van de verkeersbordenassistent neemt permanent het gebied voor de auto op. Bij de verwerking van deze beelden worden de typerende, ronde vorm van verkeersborden en bijbehorende aanwijzingen uit de omgeving gefilterd.

  

De opgenomen gegevens worden vervolgens in real time met de informatie van de digitale wegenkaarten vergeleken die in het COMAND Online-systeem zijn opgeslagen. De feitelijke maximumsnelheid wordt daarna zowel op het combi-instrument als op het display van COMAND Online weergegeven.

  

Wanneer de camera geen maximumsnelheid waarneemt, of wanneer er niet langer een voorgeschreven snelheid geldt, worden aan de hand van de navigatiegegevens de wettelijk voorgeschreven maximumsnelheden weergegeven. In Nederland is dit in de regel maximaal 100 km/h op snelwegen en 50 km/h

in de bebouwde kom.

 

De verkeersbordenassistent is op een groot aantal markten verkrijgbaar. Met dit systeem wordt uw veiligheid verhoogd en kunt u boetes voorkomen. Bovendien zorgt het systeem ervoor dat u zich aan de geldende maximumsnelheid kunt houden. Ook wordt hierbij op inhaalverboden gewezen. Mocht u toch eens onbedoeld tegen de rijrichting in rijden op een toerit van een snelweg, dan kan de verkeersbordenassistent, wanneer dit adequaat is aangegeven, een zichtbaar waarschuwingssignaal in het combi-instrument weergeven, en hierop eveneens attenderen met een hoorbaar waarschuwingssignaal.

 

1

Beschikbaarheid in voertuigklassen

Verwante onderwerpen