DISTRONIC PLUS

/media/technologies/distronic_plus/intro_module/de/image_2.jpg
/media/technologies/distronic_plus/intro_module/de/image_1.jpg

Het innovatieve rijassistentiesysteem DISTRONIC PLUS zorgt automatisch voor een veilige afstand tot de voorligger door af te remmen en pas weer te accelereren wanneer de verkeerssituatie dit toelaat. 

De geïntegreerde waarschuwing voor aanrijdingen kan helpen kop-staartbotsingen te voorkomen.

1

De geïntegreerde afstandhouder.

Media

Verdiepende informatie

/media/technologies/distronic_plus/additional_information_module/de/image_1.jpg

Na productie van de foto's en films kunnen wijzigingen zijn ontstaan.

De automatische afstandsregeling DISTRONIC PLUS zorgt ervoor dat automatisch een veilige afstand tot de voorligger wordt aangehouden. Dit zorgt voor aanzienlijk meer comfort voor de bestuurder, met name op de snelweg en in langzaamrijdend verkeer.

DISTRONIC PLUS wordt ingeschakeld met de cruisecontrolhendel. Het systeem is actief bij een snelheid tussen 30 en 200 km/h. Wanneer er een voorligger is, werkt het systeem bij een snelheid van 0 tot 200 km/h.

DISTRONIC PLUS accelereert automatisch en remt met maximaal de helft van het remvermogen af om een veilige afstand aan te houden. Indien nodig, remt de snelheidsbegrenzing de auto af tot stilstand. Zodra het gaspedaal licht wordt ingetrapt of de cruisecontrolhendel wordt bediend, begint de auto echter weer te rijden. Wanneer de verkeerssituatie het toelaat, wordt automatisch opnieuw tot de ingestelde snelheid geaccelereerd.

Wanneer DISTRONIC PLUS een situatie waarneemt waarin de bestuurder hard moet remmen, klinkt een geluidssignaal in een bepaald interval en gaat op het combi-instrument een waarschuwingslampje branden. Deze geïntegreerde waarschuwing voor aanrijdingen kan helpen kop-staartbotsingen te voorkomen.

DISTRONIC PLUS omvat twee korteafstandsradarsensoren, die in de voorbumper zijn ondergebracht. Met een langeafstandsradarsensor achter de grille wordt verder vooruitgekeken. De radarsensoren bepalen het gemiddelde snelheidsverschil tussen de eigen auto en de voorligger. Vervolgens wordt de te realiseren acceleratie of deceleratie berekend en aan de regeleenheid doorgegeven. Wanneer een langzamer voertuig wordt genaderd, wordt er door ingrepen bij de motor, rem en transmissie voor gezorgd dat de normafstand wordt aangehouden.

Wanneer de auto over BAS PRO beschikt, kan dit systeem als aanvulling op DISTRONIC PLUS voor nóg meer remvermogen zorgen, zodat de bestuurder in potentieel gevaarlijke situaties in vergaande mate kan worden ondersteund.

1

Beschikbaarheid in voertuigklassen

Verwante onderwerpen