BlueTEC

/media/technologies/bluetec/intro_module/de/image_2.jpg
/media/technologies/bluetec/intro_module/de/image_1.jpg
Met BlueTEC wordt de emissie van onze ultramoderne dieselmotoren tot een minimum gereduceerd en wordt bovendien gelijktijdig het brandstofverbruik verder teruggedrongen.
De door Mercedes-Benz ontwikkelde BlueTEC-technologie is gebaseerd op ultramoderne, direct ingespoten Common-Rail dieselmotoren, waarin alle sterke punten en voordelen van het dieselprincipe zijn verenigd. BlueTEC is een modulair concept dat speciaal is ontwikkeld om het brandstofverbruik en de emissie van dieselvoertuigen effectief terug te dringen. De technologie behelst verschillende, op elkaar afgestemde technische maatregelen waarmee de ruwe emissie al in het inwendige van de motor wordt teruggedrongen, en bovendien de uitlaatgassen een effectieve nabehandeling ondergaan. Daarbij worden alle relevante bestanddelen van de emissie tot een minimum gereduceerd, onder andere met behulp van een oxidatiekatalysator en een partikelfilter. Het ultieme doel hierbij is echter om de uitstoot van stikstofoxiden drastisch te verminderen. Dit is namelijk de enige component van uitlaatgassen waarvan de uitstoot bij dieselmotoren boven die van benzinemotoren ligt.
1

De schone dieseltechnologie.

Media

Verdiepende informatie

/media/technologies/bluetec/additional_information_module/de/image_1.jpg

Na productie van de foto's en films kunnen wijzigingen zijn ontstaan.

Mercedes-Benz heeft hiervoor twee verschillende systemen ontwikkeld. Bij het ene worden een oxidatiekatalysator en een partikelfilter met een NOx-opslagkatalysator en een extra SCR-katalysator (SCR = Selective Catalytic Reduction) gecombineerd. Bij het andere systeem wordt AdBlue, een onschuldige vloeistof, ureum genaamd, in de stroom uitlaatgassen gespoten. Daarbij komt ammoniak vrij, die vervolgens in de SCR-katalysator 80 % van de stikstofoxide omzet in onschuldige stikstof en water.

 

De afzonderlijke componenten van de innovatieve uitlaatgastechnologie:

 

Optimalisatie van de motoren en de verbrandingsprocessen, om de ruwe emissie zo ver mogelijk te reduceren. Daartoe behoren onder ander het elektronische motormanagement, cilinders met vier kleppen, direct ingespoten Common-Rail dieselmotoren van de derde generatie met piëzo-injectoren, en turbo's met variabele geometrie en uitlaatgasrecirculatie.

 

Met oxidatiekatalysatoren wordt de emissie van koolmonoxide (CO) en onverbrande koolwaterstoffen (HC) geminimaliseerd. Het partikelfilter, dat sinds zomer 2005 in alle Mercedes-Benz personenwagens met dieselmotoren in een groot aantal landen tot de standaarduitrusting behoort, vermindert de uitstoot van partikels tot een nauwelijks traceerbaar niveau.

 

De stikstofoxide wordt door een NOx-opslagkatalysator in combinatie met een SCR-katalysator of door het inspuiten van AdBlue in combinatie met een SCR-katalysator verminderd. Met deze efficiënte methodes voor de behandeling van uitlaatgassen kunnen de stikstofoxiden in BlueTEC-modellen met circa 80 % worden verminderd.

 

Of voor het reduceren van de stikstof wordt gebruikgemaakt van een NOx-opslagkatalysator of het inspuiten van AdBlue, is afhankelijk van het model. Voor grote limousines, pick-ups en SUV's biedt de AdBlue-technologie meer voordelen, omdat de motor niet meer tussendoor met een vette verbranding hoeft te draaien om de NOx-opslagkatalysator te reinigen waarmee de schadelijke stikstofoxide uit de uitlaatgassen wordt verwijderd. Bij grotere voertuigen met een hoger verbruik zou dit heel vaak nodig zijn, wat dan weer tot een hoger verbruik zou leiden. Voorwaarde voor de optimale werking van BlueTEC-technologie is zwavelvrije dieselbrandstof (met een zwavelgehalte dat minder dan 15 ppm bedraagt). Daarmee wordt in principe ook de emissie van oudere dieselmotoren verbeterd.

 

Vanaf herfst 2009 zijn meerdere BlueTEC-modellen leverbaar, die vrijwel allemaal voldoen aan de EURO 6-emissienorm, die pas in 2015 van kracht wordt. Bij deze modellen wordt de emissie van stikstofoxiden teruggedrongen door het inspuiten van AdBlue in combinatie met een SCR-katalysator. De AdBlue-oplossing bevindt zich in een afzonderlijke tank, en wordt van daaruit met behulp van een opvoerpomp naar de doseringsmodule getransporteerd. Omdat er maar heel weinig AdBlue nodig is, volstaat het dat de tank wordt bijgevuld tijdens reguliere onderhoudsbeurten.

1

Beschikbaarheid in voertuigklassen

Verwante onderwerpen