Mercedes-Benz Intelligent Drive

Actieve remassistent(vanaf 2014)

/media/filer_public/2014/10/09/cpa_overview_248x140_1.jpg
/media/filer_public/2014/10/09/cpa_overview_623x350_1.jpg

De actieve remassistent is een anticiperend rijassistentiesysteem, dat de combinatie vormt van functies voor radarondersteunde afstandswaarschuwing, extra remdruk door ADAPTIVE BRAKE en autonoom afremmen.

Hierdoor kan de actieve remassistent het gevaar van kop-staartbotsingen verkleinen of de zwaarte ervan aanzienlijk beperken.

1

Actieve bescherming
tegen kop-staartbotsingen

Media

Verdiepende informatie

/media/filer_public/2014/10/09/cpa_detail_748x421.jpg

Na productie van de foto's en films kunnen wijzigingen zijn ontstaan.

De actieve remassistent analyseert de van het in het voertuig ingebouwde radarsysteem afkomstige informatie.

 

Als gedurende een aantal seconden de werkelijke afstand tot de voorligger kleiner is dan de veiligheidsafstand, maakt de actieve remassistent in eerste instantie de bestuurder hierop opmerkzaam met een waarschuwingssysmbool op het combi-instrument. Als de afstand verder afneemt, klinkt bovendien een geluidssignaal. Als het tot een noodstop komt, ondersteunt de adaptieve remassistent de bestuurder door de optimale remdruk ter beschikking te stellen.

Als de bestuurder ondanks het aanhoudende gevaar van een botsing niet zelf actief wordt, begint het systeem automatisch af te remmen. Hierdoor loopt de snelheid aanzienlijk terug en wordt de bestuurder merkbaar gewaarschuwd. Afhankelijk van hoe snel de auto toerijdt op de voorligger of een obstakel, kan deze autonome remingreep al voldoende zijn om een aanrijding te voorkomen. Als een botsing niet meer te vermijden is, worden de gevolgen van een ongeval door het afremmen aanzienlijk afgezwakt.

De visuele waarschuwing bij het onderschrijden van de veiligheidsafstand wordt gegeven bij een snelheid tussen 30 en 250 km/h; de visuele waarschuwing samen met het geluidssignaal worden gegeven bij gevaar van een botsing vanaf 7 km/h. ADAPTIVE BRAKE is actief bij snelheden van 7 tot 250 km/h voor bewegende objecten en van 7 tot zo'n 70 km/h bij niet-bewegende obstakels. De autonome afremfunctie is bij zich voortbewegende objecten tot 105 km/h beschikbaar, in combinatie met DISTRONIC PLUS tot 200 km/h.

1

Beschikbaarheid in voertuigklassen

Verwante onderwerpen