Mercedes-Benz Intelligent Drive

Holttérasszisztens

/media/technologies/blind_spot_assist/intro_module/de/image_2.jpg
/media/technologies/blind_spot_assist/intro_module/de/image_1.jpg
A rendszer azt a területet figyeli, amit a gépjárművezető a tükrökből nem tud belátni, a holttérben tartózkodó gépjárműveket, és az irányjelző működtetése esetén hangjelzéssel is figyelmeztet.

Újra és újra veszélyhelyzethez vezet, ha egy gépjárművezető túl későn, vagy egyáltalán nem reagál a forgalom azon másik résztvevőjére, akinek gépjárműve a holttérben „rejtőzködik“.

Holttér alatt azt a területet értjük, amelyet a gépjárművezető a visszapillantó tükrökből nem láthat. A holttérasszisztens éppen ezt a veszélyforrást figyeli. Rövid hatótávú radarszenzorokat használ, hogy a rosszul belátható területen lévő járműveket időben felismerje. Amint az asszisztens felismeri, hogy a holttérbe kerül egy jármű, a megfelelő oldali külső visszapillantó tükörben megjelenik egy vörös figyelmeztető háromszög. Ha a sofőr az vizuális jelzés ellenére működteti az irányjelzőt, egy kiegészítő hangjelzéses figyelmeztetésre is sor kerül. A holttérasszisztens működési tartománya 30-250 km/h közé esik. A figyelmeztetési terület a gépjárműtől oldalra mindkét irányban kb. 3,5-3,5 méterre, valamint hátrafelé az autó végétől mintegy 3 méterig terjed. Az észlelt, előző gépjárműveket rögtön jelzi a rendszer, amint azok belépnek a felügyeleti zónába, amennyiben a relatív sebességkülönbség a két jármű között nem haladja meg a 16 km/h-t. Az általunk megelőzött gépjárműveket viszont némi késleltetéssel, a felügyelt zónába történő bekerülést követően még kb. 1,5 másodpercig jelzi a rendszer, így elkerülhetőek az akaratlan figyelmeztetések. A holttérasszisztens nem helyettesíti az előrelátó vezetést, de mérsékelni tudja a gépjárművezető hibáinak számát.
1

Az elektronikus visszapillantás.

Média

Elérhetőség az osztályokban

Kapcsolódó témák