Tyre pressure loss warning system

/media/technologies/tyre_pressure_warning/intro_module/de/image_2.jpg
/media/technologies/tyre_pressure_warning/intro_module/de/image_1.jpg
Tento systém analyzuje řadu měřených proměnných a v případě odchylek značících pokles tlaku zobrazí vizuální varování.
Systém varování před ztrátou tlaku v pneumatikách funguje na bázi nepřímých měření. Po detekci pravděpodobné ztráty tlaku v pneumatice se na displeji objeví obecné varování, které řidiče vybídne ke zkontrolování pneumatik. Na rozdíl od systému monitorování tlaku systém varování provádí nepřímá měření bez přídavných snímačů v kolech. Systém založený na ESP® (na displeji se rozsvítí „Aktivní monitorování tlaku v pneumatikách“) neustále porovnává rychlost jednotlivých kol. Řídící jednotka kromě toho bere v úvahu i dynamické proměnné, jako je boční zrychlení, rychlost otáček a točivý moment. Pokud systém detekuje podezřelou odchylku, která značí klesající tlak vzduchu v pneumatice, na centrálním displeji se červeným písmem objeví hlášení „Zkontroluj tlak v pneumatikách“. Po výměně pneumatiky nebo doplnění vzduchu se systém musí restartovat prostřednictvím operační nabídky. Po restartu získává údaje a dočasně nemůže poskytovat varování.
1

Přispívá k aktivní bezpečnosti.

Dostupnost vozidel

Příbuzná témata