Traffic sign assist

/media/technologies/traffic_sign_assist/intro_module/de/image_2.jpg
/media/technologies/traffic_sign_assist/intro_module/de/image_1.jpg
Kamera na vnitřní straně čelního okna snímá vyznačená rychlostní omezení, např. na okraji vozovky, na konstrukcích nebo na staveništích. Vaše údaje jsou porovnávány s informacemi navigačního systému a zobrazeny jak ve sdruženém přístroji, tak v náhledu navigační mapy.
"
Registrovány a zobrazovány jsou i zákazy předjíždění a značky s koncem zákazu. Jste tak neustále optimálně informováni, i když značku přehlédnete, což se při často se měnících značkách během dlouhé cesty stává.

Nová varovná funkce asistenta dopravních značení při jízdě v nesprávném směru Vám může navíc pomoct zabránit nechtěné jízdě v protisměru. Systém dostupný na četných trzích totiž rozpozná zákaz vjezdu na nájezdech a výjezdech dálnic a rychlostních komunikací a porovnává je s informacemi navigačního systému týkajícími se příslušného úseku trasy. Když projedete kolem příslušné značky, varuje Vás systém červeným hlášením ve sdruženém přístroji a akusticky před možnou nebezpečnou situací. Máte tak možnost okamžitě reagovat a dojet do cíle v pořádku."
1

Zachovává přehled při velkém množství
dopravních značek

Média

Podrobné informace

/media/technologies/traffic_sign_assist/additional_information_module/de/image_1.jpg

Changes may have been made since these images and films were produced.

Použitý fotoaparát asistenta dopravních značek průběžně monitoruje prostor v přední části vozidla. Pomocí zpracování obrazu je schopen odfiltrovat typické zaoblené tvary příslušných dopravních značek, včetně přidání značek z okolního prostředí.

Zaznamenané údaje jsou upraveny v reálném čase s informacemi o digitálních mapách ulic , které jsou uloženy v COMAND Online systém ,  aktuální omezení rychlosti se zobrazí na přístrojové desce a na displeji COMAND Online .

 

Pokud fotoaparát nedetekuje žádné názvy ulic ,

který předepisují omezení rychlosti neborychlostní limit byl zrušen , jsou data o rychlosti založene na navigačních datech a místní úpravě rychlosti.

 

Asistent dopravního značení je k dispozici na mnoha trzích . To zvyšuje jejich bezpečnost a může vám ušetřit pokuty . Protože vám to pomáhá udržet maximální rychlost povolenou na místě a upozorní vás na ppřechodná omezení .

1

Dostupnost vozidel

Příbuzná témata